Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Bezobjawowe upośledzenie funkcji serca o etiologii niedokrwiennej z uwzględnieniem zmian echokardiograficznych i poziomu peptydu natriuretycznego NT-pro BNP

Abstract:

W pracy analizowano u chorych ze stabilną dusznicą bolesną, bez jawnych objawów upośledzenia funkcji lewej komory (LK) serca, czynniki ryzyka miażdżycy, parametry echokardiograficzne funkcji skurczowej i rozkurczowej LK, parametry spiroergometryczne oraz wartość NT-proBNP i hsCRP. W czasie 2-letniej obserwacji badano 2xkrotnie 57 chorych, przydzielonych do 3 grup:A-z prawidlową funkcją LK, B- z dysfunkcją rozkurczową LK i C- z upośledzoną funkcją skurczową i rozkurczową LK. Wykazano, że u około połowy chorych z grupy A istnieje prawdopodobieństwo rozwinięcia się dysfunkcji rozkurczowej LK w przeciągu 2 lat. U 25% osób z zaburzoną relaksacją LK funkcja rozkurczowa pogorszyła się w okresie 2 lat. Natomiast u ok. 6% chorych rozwinęła się również dysfunkcja skurczowa LK. Cukrzyca t.2 prowadziła do pogorszenia zaburzeń funkcji rozkurczowej LK w obserwacji dwuletniej. Stopień upośledzenia napełniania LK nasilał się wraz ze wzrostem stężeń NT-proBNP.U badanych chorych szczytowe pochłanianie tlenu VO2peak oraz równoważnik wentylacyjny VE/CO2 w teście spiroergometrycznym zależały od profilu napełniania LK oraz od funkcji skurczowej serca. Próg beztlenowy był istotnie zależny od profilu napełniania LK. U chorych z grupy A obniżona wartość szczytowego zużycia tlenu predysponuje do wystąpienia zaburzeń rozkurczu LK. U chorych z dysfunkcją rozkurczową LK i obniżoną wartością VO2peak ≤18,4 ml/kg/min dochodziło do pogłębienia dysfunkcji rozkurczowej LK w okresie 2 lat. U chorych ze stabilną dusznica bolesną w czasie obserwacji 2-letniej, parametry echokardiograficzne: E/E’2 ≥8 oraz E/Vp2 ≥1,5 wiązały się z pogorszeniem funkcji rozkurczowej LK.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Wiesława Piwowarska

Date issued:

2009

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:944

Call number:

ZB-110929

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Sep 17, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/944

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-110929 Sep 17, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information