Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Grelina w schorzeniach błony śluzowej żołądka związanych z infekcją Helicobacter pylori

Abstrakt:

Grelina jest hormonem produkowanym przez komórki endokrynne błony śluzowej żołądka. Stężenie greliny w osoczu ulega zmianie pod wpływem obecności infekcji Helicobacter pylori (Hp) w żołądku. Jednakże wpływ ten nie został do końca zdefiniowany. Celem pracy było określenie zmian stężeń greliny w osoczu krwi i w błonie śluzowej żołądka w schorzeniach błony śluzowej żołądka związanych z infekcją Hp. Badaniem objęto 78 chorych, u których wykonano badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego w okresie od stycznia 2006 do maja 2008 roku, w II Katedrze Chirurgii Collegium Medicum UJ. Chorych przydzielono do jednej z czterech głównych grup. Podstawą takiego podziału było rozpoznanie wstępne, z jakim chory trafiał do Kliniki. Grupa 1 - chorzy z rakiem żołądka i współistniejącą infekcją Hp (n=25); Grupa 2 - chorzy ze zmianami zapalnymi w okolicy przedodźwiernikowej z obecną infekcją Hp i współistniejącą chorobą wrzodową dwunastnicy (n=18); Grupa 3 - chorzy z zapaleniem zanikowym błony śluzowej dna i trzonu żołądka, bez obecnej w trakcie badania infekcji Hp (n=10); Grupa 4 – chorzy bez zmian morfologicznych i histologicznych w błonie śluzowej żołądka i bez infekcji Hp (n=25). Stężenie greliny oznaczano w osoczu krwi, na czczo, w 60 i w 90 min po posiłku. W grupie 1 pomiary wykonywano dwukrotnie, przed i po zabiegu operacyjnym. Dodatkowo, w poszczególnych grupach badanych, oznaczano poziomy gastryny i leptyny w osoczu krwi w pobraniach jak wyżej zaznaczono. Prócz tego we wszystkich grupach w trakcie gastroskopii pobierano biopsje z błony śluzowej żołądka z okolic dna, trzonu i okolicy przedodźwiernikowej. U chorych z rakiem żołądka dodatkowo pobierano biopsje z masy guza. Bioptaty pobierano celem wykonania oznaczeń ekspresji mRNA greliny i gastryny w śluzówce żołądka. Nasze badanie wykazało, iż obecność infekcji Hp znamiennie wpływa na stężenie greliny i gastryny w osoczu krwi. Najwyższe poziomy greliny wykazano w grupie 2 tj. u chorych z zapaleniem błony śluzowej żołądka w okolicy przedodźwiernikowej, obecną infekcją Hp i owrzodzeniem dwunastnicy - 503 pg/ml; 95% CI: 285,1 – 886,2. W grupie 3 stężenia greliny były najniższe – 144 pg/ml; 95% CI: 93 – 222. W grupie 1 – chorych z rakiem żołądka i obecną infekcją Hp stężenie greliny przed zabiegiem operacyjnym wynosiło - 203 pg/ml; 95% CI: 161 – 257,4, a w grupie 4, kontrolnej - 255 pg/ml; 95% CI: 160,5 – 406,3. W grupie 1 po zabiegu całkowitej resekcji żołądka wykazano znamienne obniżenie stężenia greliny do poziomu - 135 pg/ml; 95% CI: 83 – 220, które nie wystąpiło po zabiegu obwodowej resekcji żołądka – 220 pg/ml; 95% CI: 103-473,2. Wyższe również okazało się stężenie greliny w osoczu krwi u chorych z rakiem żołądka przy lokalizacji raka poza dnem w porównaniu do lokalizacji guza nowotworowego w dnie żołądka. Różnice te jednak nie były znamienne statystycznie. Najwyższe podstawowe (w pomiarze na czczo) poziomy gastryny w osoczu krwi wystąpiły w grupie 2 – 56,1 pM/l; 95% CI: 22-144 i w grupie 3 – 56,4 pM/l; 95% CI: 27,4-115,2. W grupie 1 przed zabiegiem operacyjnym stężenie gastryny wynosiło – 29,1 pM/l; 95% CI: 20- 43, po całkowitej resekcji średnie stężenie obniżyło się do poziomu – 16 pM/l; 95% CI: 11,5-21,3 i po obwodowej resekcji do poziomu – 17 pM/l; 95% CI: 11-28,1. Najniższe stężenie gastryny wystąpiło w grupie 4, kontrolnej – 18,3 pM/l; 95% CI: 8,4-39,5. Najwyższe podstawowe (w pomiarze na czczo) stężenie leptyny wystąpiło w grupie 4, kontrolnej, bez obecnej infekcji Hp – 6,6 ng/ml; 95%CI: 4,4-11. Najniższe natomiast stwierdzono w grupie 1 – chorych z rakiem żołądka i obecną infekcją Hp (przed zabiegiem operacyjnym) – 2,1ng/ml; 95% CI: 1,3 – 3,3. Po zabiegu operacyjnym stężenie leptyny nie zmniejszyło się znamiennie, bez względu na rodzaj przeprowadzonej resekcji. ; To badanie wykazało, iż obecność infekcji Hp w żołądku z owrzodzeniem dwunastnicy znacząco zwiększa stężenie greliny i gastryny w osoczu krwi, podczas gdy w raku żołądka poziom greliny pomimo obecności infekcji Hp jest niski, co wynikać może z faktu, iż komórki raka żołądka praktycznie nie wykazują aktywności grelinotwórczej, co zostało potwierdzone w badaniu metodą RT-PCR bioptatów guza nowotworowego. W przeciwieństwie do tego, gastryna jest wydzielana przez tkankę raka żołądka w znacznych ilościach. Podobnie w przypadku zmian zanikowych w błonie śluzowej żołądka bez towarzyszącej infekcji Hp poziomy greliny są niskie a gastryny znacznie podwyższone.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

choroby układu trawiennego

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Kazimierz Rembiasz

Data wydania:

2009

Format:

text/html

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:942

Sygnatura:

ZB-110927

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

17 wrz 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

12

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie HTML

12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/942

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-110927 17 wrz 2019
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji