Obiekt

Tytuł: Znaczenie prognostyczne zmian odcinka ST w odprowadzeniu aVR w zawale ściany dolnej mięśnia sercowego

Abstrakt:

Wstęp. Zawał z uniesieniem odcinka ST (STEMI) ściany dolnej uznawany jest za zawał niskiego ryzyka, w rzeczywistości 30- 40% zawałów ściany dolnej jest zawałami wysokiego ryzyka co bezpośrednio wiąŜe się z gorszym rokowaniem. Poszukiwane są proste parametry, które mogą wyodrębnić we wczesnej stratyfikacji chorych grupę wysokiego ryzyka. Cel pracy. Celem pracy było ustalenie czy zmiany odcinka ST w odpr. aVR mają związek z rokowaniem krótko – i długoterminowym i przebiegiem klinicznym zawału ściany dolnej z uniesieniem odcinka ST w zaleŜności od metody leczenia reperfuzyjnego oraz oceną korelacji elektrokardiograficznych do zmian angiograficznych. Materiał i metodyka. Do badania włączono 320 kolejnych chorych z zawałem ściany dolnej, 206 męŜczyzn i 114 kobiet, w średnim wieku 65,6 ± 11,1 lat. Chorych podzielono na 2 grupy : Grupa A – leczona inwazyjnie za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej - 134 chorych, 81 męŜczyzn i 53 kobiet, w średnim wieku 66,1 ± 10,6 lat. Grupa B – leczona zachowawczo - 186 chorych, 125 męŜczyzn i 61 kobiet, w średnim wieku 65,2 ± 11,9 lat. Leczenie reperfuzyjne zastosowano u 230 (72%) chorych, 160 (70%) męŜczyzn i 70 (30%) kobiet. W obserwacji szpitalnej stwierdzono łącznie 29 (9.0%) zgony, w grupie leczonej fibrynolitycznie 7 (7.3%) zgonów, w grupie pierwotnej PCI - 11 (8.2%) zgonów, a w grupie bez LR – 11(12.2%) zgonów, p = NS. Wyniki. Zmiany odcinka ST w odprowadzeniu aVR obserwowano łącznie u 135 (42.2%) chorych, w tym uniesienie odcinka ST u 47 (14.7%), obniŜenie odcinka ST u 88 (27.5%) chorych. Śmiertelność była istotnie wyŜsza w grupie chorych z uniesieniem odcinka ST w odprowadzeniu aVR, 13 chorych (27.7%) w porównaniu do grupy z obniŜeniem odcinka ST, 14 chorych (16.5 %) i do grupy bez zmian odcinka ST w aVR, u 2 chorych (1.0%), p<0.001. W obserwacji 12-miesięcznej stwierdzono znamienną róŜnicę w częstości zgonów w zaleŜności od zmian odcinka ST w odpr. aVR u chorych leczonych pierwotną PCI (p=0.016). Tętnicą odpowiedzialną za zawał (IRA) u 113 (84.3%) chorych była prawa tętnica wieńcowa (RCA), a u 18 (15.7%) chorych gałąź okalająca lewej tętnicy wieńcowej (Cx). NiezaleŜnymi czynnikami istotnie zwiększającymi szansę wystąpienia uniesienia odcinka ST w odpr. aVR były : płeć Ŝeńska, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niŜsza frakcja wyrzutowa lewej komory (EF%), wstrząs kardiogenny przy przyjęciu. Wnioski. 1. Zmiany odcinka ST w odpr. aVR, zarówno uniesienie i obniŜenie są częste w zawale mięśnia serca ściany dolnej i występują łącznie u prawie połowy chorych. 2. Obecność zmiany odcinka ST w odpr. aVR w zawale ściany dolnej wiąŜe się z gorszym rokowaniem chorych w trakcie hospitalizacji niezaleŜnie od rodzaju leczenia i rodzaju zastosowanego leczenia reperfuzyjnego. 3. Obecność zmiany odcinka ST w odpr. aVR w zawale ściany dolnej jest związana z gorszym rokowaniem w obserwacji 12-miesięczne. 4. Obecność i charakter zmiany odcinka ST w odpr. aVR nie pozwala na określenie tętnicy odpowiedzialnej za zawał ani miejsca jej okluzji. 5. Chorzy z zawałem ściany dolnej i zmianami odcinka ST powinni być leczeni pierwotną angioplastyką wieńcową, która pozwala uzyskać najlepsze wyniki w tej grupie chorych.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

choroby układu krążenia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Leszek Bryniarski

Data wydania:

2009

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:924

Sygnatura:

ZB-110287

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

nieograniczony

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 wrz 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 190

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1191

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/924

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-110287 12 wrz 2019
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji