Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Wybrane parametry biofizyczne oraz biochemiczne łożysk pacjentek z nadciśnieniem indukowanym ciążą

Abstrakt:

Nadciśnienie indukowane ciążą (PIH) jest groźnym powikłaniem ciąży, o wciąż nieznanej etiopatogenezie. Dane z literatury pośrednio wskazują, iż czynnikiem wpływającym na rozwój PIH jest stres oksydacyjny. Zjawisko to powoduje zmianę ilości substancji paramagnetycznych w łożysku. Stąd celem pracy jest: 1. ocena zawartości substancji paramagnetycznych, w tym wolnych rodników, w łożyskach ciężarnych zdrowych i z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH), 2. określenie różnic w zawartości tlenku azotu, jako substancji paramagnetycznej, w łożyskach ciężarnych z ciążą prawidłową i z ciążą powikłaną nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH), 3. określenie różnic w budowie histologicznej łożysk ciężarnych z ciążą prawidłową i ciążą powikłaną nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH). Metodą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego zbadane zostały próbki łożysk pochodzące od ciężarnych z ciążą fizjologiczną oraz od kobiet ciężarnych, ze zdiagnozowanym nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH). Tlenek azotu oznaczano także metodą Griess’a. Wykonano również badania histopatologiczne łożysk, które udokumentowano licznymi fotografiami mikroskopowymi. Wyniki badań uzyskane przy użyciu metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego wykazują różnice w zawartości substancji paramagnetycznych w łożyskach ciężarnych z nadciśnieniem indukowanym ciążą w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono statystycznie istotne podwyższenie poziomu wolnych rodników w łożyskach ciężarnych z ciąż powikłanych PIH. W widmach próbek sporządzonych z łożysk stwierdzono obecność drugiego sygnału, którego źródłem są jony metali grup przejściowych. Jego wykrywalność jest większa w próbkach łożysk pochodzących od ciężarnych z ciążą prawidłową, niż powikłaną nadciśnieniem indukowanym ciążą. Niektóre z jonów (mangan, miedź oraz cynk) są składnikami dysmutaz nadtlenkowych (odpowiednio MnSOD, czy CuZnSOD), które mogą odgrywać podstawową rolę w układach oksydo-redukcyjnych. Jednym ze związków paramagnetycznych, który może mieć wpływ na występowanie PIH jest tlenek azotu. Jednak badania spektroskopii EPR nie wykazały jego obecności. Stwierdzono natomiast niewielkie ilości tlenku azotu przy zastosowaniu w badaniach metody pośredniej - metody Griess’a. Różnice w zawartości NO pomiędzy badanymi grupami nie były istotne statystycznie. Ocena morfologiczna łożysk wykazała podobne cechy w obu grupach, jednak niektóre zmiany morfologiczne łożysk z ciąż powikłanych nadciśnieniem indukowanym ciążą były bardziej nasilone. Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 1. Zastosowanie spektroskopii EPR do oznaczania zawartości substancji paramagnetycznych, w tym wolnych rodników, wykazało: a. Statystycznie istotne wyższe zawartości wolnych rodników w łożyskach ciężarnych z ciąż powikłanych PIH w porównaniu do ich zawartości w łożyskach ciężarnych z ciąż prawidłowych. Może to przemawiać za istnieniem stresu oksydacyjnego w łożyskach ciężarnych z PIH, który jest prawdopodobnie odpowiedzialny za uszkodzenia śródbłonków naczyń. b. Istotny statystycznie niedobór jonów metali grup przejściowych w łożyskach ciężarnych z ciąż powikłanych PIH, w porównaniu do ich zawartości w łożyskach ciężarnych z ciąż prawidłowych, co może mieć wpływ na układy oksydo-redukcyjne. 2. Stwierdzono brak istotnych statystycznie różnic w zawartości tlenku azotu w łożyskach ciężarnych z ciąż powikłanych PIH oraz ciąż prawidłowych, co może wskazywać na brak związku łożyskowego NO z etiopatogenezą PIH. 3. Cechy morfologiczne łożysk ciężarnych z ciąż powikłanych PIH są podobne do obserwowanych w łożyskach ciężarnych z ciąż prawidłowych. Jednak cechy te w łożyskach ciężarnych z ciąż powikłanych PIH są bardziej nasilone, a więc korelują z istotnie statystycznym wyższym stężeniem wolnych rodników.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

położnictwo ; ginekologia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Antoni Basta

Data wydania:

2008

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:875

Sygnatura:

ZB-109600

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lis 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/875

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-109600 19 lis 2019
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji