Object

Title: Ocena wpływu białka Id2 na rokowanie w zwojaku zarodkowym u dzieci

Abstract:

Podjęto badania nad ekspresją białka Id2 w komórkach neuroblastoma (NBL), w tym ocenę jej znaczenia prognostycznego i korelacji ze znanymi czynnikami rokowniczymi. Zbadano częstość występowania wybranych czynników prognostycznych i oceniono ich wpływ na całkowity czas przeżycia (OS) i czas wolny od choroby (DFS). Spośród 100 pacjentów z NBL leczonych w latach 1991-2005, u 60 oceniono ekspresję białka Id2 metodą immunohistochemiczną na materiale guza utrwalonym w parafinie. Ekspresja białka Id2 została stwierdzona we wszystkich preparatach, obserwowano jednak różną jej intensywność i różny odsetek komórek z obecną ekspresją Id2. Nie wykazano statystycznie istotnego wpływu intensywności ekspresji ani odsetka komórek z obecną ekspresją na OS i DFS. Nie wykazano korelacji intensywności ekspresji Id2 z innymi znanymi czynnikami prognostycznymi. W całej badanej grupie i u dzieci bez amplifikacji MYCN można przypuszczać istnienie trendu w kierunku obniżenia OS u pacjentów z wysoką ekspresją białka Id2 (odpowiednio: p=0,07 i p=0,08), a u chorych bez amplifikacji MYCN obserwowano trend w kierunku obniżenia DFS (pacjentów=0,05). Wykazano, że najsilniejszymi czynnikami prognostycznymi są amplifikacja MYCN i stopień zaawansowania. Chociaż białko Id2 nie stanowi istotnego czynnika prognostycznego, ze względu na swoje powszechne występowanie może stanowić potencjalny cel terapeutyczny.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

onkologia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Walentyna Balwierz

Date issued:

2008

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:870

Call number:

ZB-109594

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Sep 3, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

1 085

Number of object content views in PDF format

1083

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/870

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-109594 Sep 3, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information