Object

Title: Medyczno – sądowa analiza zabójstw dokonanych przez sprawców niepoczytalnych

Abstract:

Podstawowym celem eksploracyjnych badań było opisanie i dokładne scharakteryzowanie zabójstw popełnionych przez osoby mające tempore criminis całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem (art. 31 § 1 kk) oraz porównanie ich z zabójstwami dokonanymi przez sprawców poczytalnych. Badaniu poddano 62 zabójstwa dokonane przez 50 niepoczytalnych sprawców. Całościowy materiał aktowy każdej ze spraw był szczegółowo analizowany przy użyciu autorskiego kwestionariusza obejmującego 252 zmienne opisowe. Dotyczyły one sylwetki sprawcy zabójstwa i jego ofiary, ich wzajemnej relacji oraz ujętych szeroko okoliczności czynu i cech modus operandi obejmujące wszystkie wydarzenia przed, w trakcie i po zabójstwie. Kontrolną grupę porównawczą stanowiły 72 przypadki zabójstw dokonane przez 66 poczytalnych sprawców. Wyniki badań wykazały, że w sposobie działania niepoczytalnych sprawców zabójstw na wszystkich jego etapach istnieją specyficzne i powtarzalne elementy. W ich działaniu można dostrzec także pewne różnice, w zależności od kierującej nimi motywacji (patologiczno-urojeniowa lub emocjonalno-afektywna). Ponadto zabójstwa z grupy niepoczytalnej różnią się istotnie od czynów popełnianych przez sprawców o zachowanej w pełni poczytalności. Rezultaty powyższe potwierdzają istnienie ścisłego związku pomiędzy sposobem działania, a stanem psychicznym sprawcy.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

medycyna sądowa

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Małgorzata Kłys

Date issued:

2010

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:789

Call number:

ZB-112113

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

9 285

Number of object content views in PDF format

9279

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/789

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-112113 Nov 22, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information