Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Opracowanie wskazań dla mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych oddziału intensywnej terapii, ze szpitalnym zapaleniem płuc

Abstrakt:

Celem podjętych badań było opracowanie wskazań dla mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, ze szpitalnym zapaleniem płuc (SzZP). Badaniami objęto grupę 36 chorych w tym 26 mężczyzn (72,2%) oraz 10 kobiet (27,8%) z klinicznie rozpoznanym szpitalnym zapaleniem płuc, które potwierdzono mikrobiologicznie u 31 spośród nich, izolując z aspiratów tchawiczych bakterie w stężeniu ≥106 CFU/ml. Najczęściej izolowanymi czynnikami etiologicznymi SzZP były pałeczki Gram- ujemne niefermentujące z gatunku Pseudomonas aeruginosa oraz Acinetobacter baumannii. Wyizolowane w stężeniu patologicznie znamiennym szczepy P. aeruginosa charakteryzowała niska wrażliwość na najczęściej stosowane w terapii SzZP, antybiotyki: imipenem oraz meropenem, wynosząca odpowiednio 27,3% i 31%. Wysoką aktywność wobec pałeczki ropy błękitnej wykazała natomiast piperacylina/ tazobaktam (88%), która obok nowych, zarejestrowanych w Polsce do terapii SzZP, karbapenemów (doripenem) mogłaby stanowić alternatywę w leczeniu zakażeń wywołanych tym gatunkiem bakterii. Szczepy A. baumannii charakteryzowała wysoka oporność na ciprofloksacynę (97%), która była często stosowana w skojarzonej terapii SzZP, wywołanych tym drobnoustrojem. Wskazane byłoby zastąpienie chemioterapeutyku innym antybiotykiem, np. z grupy aminoglikozydów: netylmycyna lub tobramycyna, wykazujących wysoką aktywność in vitro (odpowiednio 74,2% i 73,1% szczepów wrażliwych). Na podstawie badań farmakokinetyczno- farmakodynamicznych (PK/PD), przeprowadzonych u 10 chorych, stwierdzono, że w celu dobrania prawidłowej dawki leku przeciwbakteryjnego do terapii SzZP wskazane byłoby monitorowanie jego stężenia w krwi pacjentów. Zaobserwowano, że zastosowana dawka karbapenemu, u 3 chorych była za wysoka, co wynikało prawdopodobnie z niewydolności nerek, zaburzenia wydalania antybiotyku z organizmu i jego kumulacji. U 4 pacjentów podana dawka imipenemu nie spełniła natomiast optymalnych wartości parametrów PK/PD, przy czym u 1 chorego konieczna była zmiana antybiotykoterapii ze względu na brak pożądanych mikrobiologicznych oraz terapeutycznych efektów leczenia. W badaniach genetycznych, wykazano wysoki stopień zróżnicowania między 10 szczepami P. aeruginosa, które były czynnikami etiologicznymi szpitalnego zapalenia płuc u różnych chorych. Badane izolaty pochodziły prawdopodobnie od jednego szczepu szpitalnego, który uległ zjawisku dywergencji ewolucyjnej w wyniku zmieniających się warunków środowiska szpitalnego oraz stosowania leków przeciwbakteryjnych. Natomiast między szczepami z gatunku A. baumannii, wyizolowanymi w stężeniu ≥106 CFU/ml od 14 chorych, występował wyższy stopień homologii genetycznej. Wszystkie izolaty posiadały prawdopodobnie charakter szpitalny z wyjątkiem szczepu nr 7, który nie wykazał wysokiego stopnia podobieństwa genetycznego do pozostałych patogenów. Podsumowując, w celu uzyskania lepszych rezultatów leczenia chorych OAiIT ze SzZP, wskazane byłoby wprowadzenie kilku modyfikacji, zarówno w procesie mikrobiologicznego diagnozowania tej jednostki chorobowej jak i w postępowaniu terapeutycznym. Posiew ilościowy materiału pobranego z dolnych dróg oddechowych chorego powinien być wykonany najlepiej przed wdrożeniem antybiotykoterapii oraz w dniu klinicznego rozpoznania SzZP. W postępowaniu terapeutycznym istotna jest zmiana polityki stosowania karbapenemów (imipenem, meropenem) w zakażeniach wywołanych szczepami pałeczki ropy błękitnej. Natomiast uzyskane rezultaty badań farmakokinetyczno- farmakodynamicznych wskazują na korzyści płynące z monitorowania antybiotyków/ chemioterapeutyków w krwi pacjentów, co jest podstawą prawidłowego dawkowania leków przeciwbakteryjnych.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

mikrobiologia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Farmacji

Promotor:

Alicja Budak

Data wydania:

2009

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:781

Sygnatura:

ZB-111793

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

3 paź 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/781

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-111793 3 paź 2019
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji