Object

Title: Wykorzystanie diagnostycznych grup ryzyka (DGR) dla analizy ekonomicznych skutków urazów

Abstract:

Celem pracy była dokładna analiza epidemiologiczna urazowości w rejonie miasta Krakowa, oraz ocena wpływu poszczególnych parametrów na skutki ekonomiczne urazów. Udało się statystycznie udowodnić zależność pomiędzy parametrami takimi jak wiek, płeć, ciężkość obrażeń wyrażana za pomocą punktowej skali LSO, oraz okolicy ciała która uległa obrażeniu a ekonomicznymi następstwami urazów. Na tej podstawie stworzono własny podział na Diagnostyczne Grupy Ryzyka (DGR), który pozwolił dokładnie prześledzić ekonomiczne następstwa w poszczególnych grupach, oraz porównać poszczególne grupy pomiędzy sobą. Materiał obejmował 3435 chorych po urazach leczonych w II Katedrze Chirurgii CMUJ pomiędzy 1999-2002 rokiem, oraz 179 chorych zmarłych na miejscu wypadku w dniach pełnienia ostrych dyżurów przez Klinikę (dane te pochodziły z materiału Zakładu Medycyny Sądowej CMUJ). Wszyscy pacjenci zostali podzieleni na 32 grupy DGR, w zależności okolicy która uległa obrażeniom (głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kończyna górna, kończyna dolna, kręgosłup, Mnogie Obrażenia Ciała), ciężkości urazu opisanego skalą LSO, wieku i płci pacjenta (2 grupy wiekowe – mężczyźni poniżej 65 roku życia i kobiety poniżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 i kobiety powyżej 60 roku życia). W poszczególnych grupach określono liczbę urazów, zachorowalność, ciężkość i śmiertelność z powodu urazów, oceniono mechanizm urazu oraz czynniki dodatkowe towarzyszące urazom. Dla każdego pacjenta w grupie oceniono koszty bezpośrednie urazu wynikające z realnych kosztów hospitalizacji i leczenia, oraz koszty pośrednie będące wynikiem zwolnień lekarskich, odszkodowań, rent oraz strat związanych z niewypracowaniem produktu krajowego brutto. Koszty pośrednie zostały oszacowane na podstawie danych z rocznika statystycznego. Oszacowano, że koszty bezpośrednie leczenia wszystkich urazów wynoszą ponad 6,5 miliona złotych. Pomimo tak wysokich sum okazało się że koszty bezpośrednie stanowią zaledwie 2,64% całkowitych kosztów urazów. Określono również ekonomiczne skutki obrażeń dla całego społeczeństwa – 19,78% ludzi czynnych zawodowo przeszło na rentę z powodu urazu, 8,19% straciło życie z powodu urazu. Dane te pozwoliły stwierdzić, że liczba urazów w Polsce wciąż rośnie, zwiększa się również ich ciężkość, a zatem rosną straty ekonomiczne w postaci kosztów bezpośrednich i pośrednich. Leczenie skutków urazów w polskich szpitalach jest obecnie źle wycenione przez NFZ, a przez to znacznie podnosi zadłużenie szpitali. Ma to również wpływ na jakość leczenia, a co za tym idzie na przyszłe losy chorego. W dużej części przypadków jest to przyczyną wydłużających się okresów absencji chorobowej, a tym samym znacznego podnoszenia się kosztów pośrednich urazów. Stworzenie DGR może pomóc w przyszłości na lepsze finansowanie procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co może wpłynąć na znaczne zmniejszenie pośrednich i całkowitych kosztów leczenia obrażeń.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

traumatologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Leszek Brongel

Date issued:

2009

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:773

Call number:

ZB-111782

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Oct 3, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

1 171

Number of object content views in PDF format

1172

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/773

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-111782 Oct 3, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information