Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: The level of: adiponectin and leptin in the blood and vessels changes in sight organ of patients with metabolic syndrome

Abstract:

Metabolic syndrome is a group of factors which increase the risk of atherosclerosis, diabetes type 2 and cardiac vascular complications. Adiponectine and leptine are two adipoquins which are related with metabolic syndrom and angiogenesis regulation.The adiponectine hinders growing of the atherosclerosis plate, preventing angiogenesis. Leptine has a good effect on angiogenesis and stimulates growing of atherosclerosis plate, is related with the arterial hypertension in metabolic syndrome. Disorders in the sight organ during metabolic syndrom means the development of microangiopathy and pathological neovascularization. The aim of research was to define the correlation between the adiponectine and leptine concentration and the level of metabolic sydrom and the changes in the eye bottom. Men aged from 40 to 60 were included in the research. 35 persons were a control group. 21 healthy without metabolic syndrom and without vessel changes at the eye bottom and 14 without metabolic syndrom and without vessel changes at the eye bottom but suffering from diabetes type 2. The second group consisted of 41 patients. In the first there were 21 with metabolic syndrom without changes at the eye bottom, the second included 20 patients with metabolic syndrom and with the changes at the eye bottom. It has not been confirmed to be related a higher leptine and adiponectine value and tipical for diabetes changes in vessels at the eye bottom. However it was observed that there is a correlation of hyperleptinemia with artery hypertension symptoms and tipical vessel changes in metabolic syndrom. The metabolic syndrom patients with vessel changes at the eye bottom had stronger hypertension changes, but diabetes changes were medium. ; Zespół metaboliczny to zbiór czynników zwiększających ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu 2 oraz powikłań sercowo naczyniowych. Adiponektyna i leptyna to adipokiny, które mają związek z zespołem metabolicznym i angiogenezą. Adiponektyna hamuje rozwój blaszki miażdżycowej ,przeciwdziała angiogenezie. Leptyna sprzyja angiogenezie , wpływa na rozwój blaszki miażdżycowej i ma związek z nadciśnieniem tętniczym w zespole metabolicznym. Zaburzenia w narządzie wzroku w zespole metabolicznym to rozwój mikroangiopatii i patologicznej neowaskularyzacji. Celem pracy było określenie zależności pomiędzy stężeniem adiponektyny i leptyny a zaawansowaniem zespołu metabolicznego i zmianami na dnie oka. Badanie dotyczyło mężczyzn w wieku od 40 do 60lat. Grupa kontrolna to 35 osób, 21 zdrowych bez zespołu metabolicznego i zmian naczyniowych na dnie oka i 14 bez zespołu metabolicznego i zmian naczyniowych w dnie oka, ale z cukrzycą typu 2. Grupa II to 41 osób,21 z zespołem metabolicznym bez zmian naczyniowych na dnie oka i 20 z zespołem metabolicznym i zmianami naczyniowymi w dnie oka. Nie wykazano związku podwyższonych wartości leptyny i adiponektyny z typowymi dla cukrzycy zmianami naczyniowymi w dnie oka. Wykazano korelację hyperleptynemii z objawami nadciśnienia tętniczego i zmianami typowymi dla nadciśnienia w zespole metabolicznym. Pacjenci z zespołem metabolicznym i zmianami naczyniowymi na dnie oka mieli zmiany nadciśnieniowe o nasileniu większym, zmiany cukrzycowe miały średni stopień zaawansowania.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

okulistyka ; biochemia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Aldona Dembińska-Kieć

Date issued:

2009

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:771

Call number:

ZB-111780

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Oct 3, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/771

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-111780 Oct 3, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information