Object

Title: Związek między deficytem wyprostu w stawie biodrowym a postawą ciała i bólem dolnego odcinka kręgosłupa

Abstract:

Wstęp: Ocena zakresu ruchu w stawach biodrowych jest ważna wśród osób z LBP (ang. low back pain), ponieważ ruch w stawach biodrowych przez wpływ na pozycję miednicy wpływa na ustawienie i ruchomość kręgosłupa lędźwiowego. Cel: Celem pracy było określenie zależności między deficytem wyprostu w stawie biodrowym a lokalnymi i globalnymi cechami postawy ciała i bólem dolnego odcinka kręgosłupa wśród ludzi młodych.Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 62 kobiet w wieku 22-29 lat. Do oceny dolegliwości bólowych kręgosłupa wykorzystano kwestionariusz ankiety, zmodyfikowany Nordic Pain Questionnaire, skalę wizualno-analogową VAS (ang. Visual Analogue Scale) oraz kwestionariusz Oswestry. Zakres ruchu zgięcia i wyprostu w stawach biodrowych oceniono za pomocą inklinometru cyfrowego (Baseline). Lokalne i globalne wskaźniki postawy ciała wyznaczono na podstawie zdjęć cyfrowych w programie komputerowym Kinovea (0.7.10). Wyniki: W grupie osób z deficytem wyprostu w stawie biodrowym ból kręgosłupa występował istotnie częściej w porównaniu do grupy bez deficytu wyprostu (p=0,001). Wykazano ujemną korelację liniową pomiędzy kątem udowo-miednicznym w pozycji stojącej i klęczącej a kątem pochylenia ciała, pochyleniem miednicy oraz odległościami ucha, krętarza kości udowej i kolana od linii ciężkości. Wnioski: Istnieje zależność między deficytem wyprostu w stawie biodrowym a bólem kręgosłupa w badanej grupie. Ocena sterowania centralnego postawy ciała, a następnie poprawa tego rodzaju sterowania może być kluczowa do poprawy sytemu kontroli posturalnej i leczenia bólu dolnego odcinka kręgosłupa.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

rehabilitacja

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Nauk o Zdrowiu.

Promoter:

Jan Bilski

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4411

Call number:

ZB-130126

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Mar 24, 2021

In our library since:

Mar 24, 2021

Number of object content hits:

16

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4412

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-130126 Mar 24, 2021
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information