Obiekt

Tytuł: Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 na zdrowie dorosłych mieszkańców Krakowa

Abstrakt:

Cel badania: Celem pracy jest uświadomienie społeczeństwa o stopniu zanieczyszczenia, o jego źródłach oraz przedstawienie zależności zachorowań od poszczególnych składników smogu i pory roku. Przedstawiono także wpływ na dorosłych i seniorów w poszczególnych grupach wiekowych. Zbadano oddziaływanie pyłów zawieszonych, frakcji PM10 i PM2,5, na organizm człowieka, a dokładniej – na zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i astmy oskrzelowej, a ponadto na występowanie infekcji dolnych dróg oddechowych zaburzeń rytmu serca i niedokrwiennego udaru mózgu.Materiał i metoda: Na podstawie przedstawionego celu badania sformułowany został główny problem badawczy: w jaki sposób zwiększone stężenia dwóch frakcji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wpływają na przebieg chorób układu krążenia i oddechowego po 7 dniach ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. Badanie przeprowadzono na terenie miasta Krakowa. Biorąc pod uwagę rejonizację Szpitala Uniwersyteckiego, badanie objęło znaczną część miasta oraz podkrakowskich miejscowości. Do badania włączono dane z 5 lat, tj. 2012–2017, począwszy od 1 listopada 2012 roku do końca lutego 2017 roku. Okres ten podzielono na przedziały czasowe: 2-miesięczne okresy letnie oraz 4- i 5-miesięczne okresy zimowe. Badana grupa to pacjenci internistyczni cierpiący na choroby układów oddechowego i sercowo-naczyniowego. Grupę kontrolną stanowili pacjenci chirurgiczni z dolegliwościami ze strony jamy brzusznej: bólami brzucha, „ostrym brzuchem” i biegunkami. Analizowano korelację pomiędzy średnimi stężeniami pyłów z 7 dni poprzedzających zachorowanie, a średnią 3 dniową liczby zgłoszeń zarejestrowanych szpitalnym oddziale ratunkowym. Średnie stężenie pyłów PM10 i PM2,5 obliczono na podstawie danych pozyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wykorzystano odczyty pochodzące z krakowskich stacji pomiarowych: al. Krasickego oraz Kurdwanów. Informacje dotyczące zgłoszeń na oddział ratunkowy pochodziły z bazy danych systemu komputerowego Szpitala Uniwersyteckiego. W analizie statystycznej posłużono się korelacją Pearsona.Do badania włączono dane pochodzące z 874 dni obserwacji, w ciągu których z powodu wymienionych wcześniej jednostek chorobowych na SOR zgłosiło się 14405 chorych. W tym w grupie badanej znalazło się 6353 osób, w grupie kontrolnej „zimowej” 4823 osób, a w grupie kontrolnej z okresu letniego 3229 osoby. ; Wyniki: Wyniki statystyczne wykazały dodatnią korelację między zmiennymi. 93% obliczonych w badaniu współczynników korelacji (R) w grupie badanej znalazło się w zakresie 0,23–0,52. Były one istotne statystycznie – p <0,05. W grupach kontrolnych współczynnik R wynosił od –0,45 do 0,1 i tylko jeden wynik był istotny statystycznie z p <0,05. Tym samym potwierdzono, że stężenie pyłów zawieszonych zwiększa liczbę zaostrzeń chorób przewlekłych oraz nagłych ostrych zachorowań związanych z układem oddechowymi krążenia.Podsumowanie: Wyniki badania potwierdziły wpływ zanieczyszczenia powietrza – pyłu zawieszonego – na liczbę zachorowań. Wartość stężenia pyłu zawieszonego ma natomiast swoje odzwierciedlenie w liczbie chorych przyjmowanych w okresie zimowym na oddziałach ratunkowych.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

choroby układu krążenia ; pulmonologia

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Nauk o Zdrowiu.

Promotor:

Jerzy Gąsowski

Data wydania:

2019

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4401

Sygnatura:

ZB-132260

Prawa dostępu:

nieograniczony

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

16 mar 2021

Data dodania obiektu:

16 mar 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4402

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-132260 16 mar 2021
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji