Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Czynność osi gonadalnej u dziewcząt z przedwczesnym rozwojem gruczołów piersiowych

Abstract:

Przedwczesny izolowany rozwój gruczołów piersiowych (thelarche praecox, TP) polega na jednostronnym lub obustronnym powiększeniu gruczołów piersiowych u dziewczynek w wieku <8 lat, bez innych cech dojrzewania płciowego. Celem pracy było określenie roli układu kisspeptyna –KISS1R w etiopatogenezie TP. Badaniem objęto 63 dziewczynki z TP w wieku 3 m.ż - 3,8 lat, które w zależności od stopnia powiększenia piersi (wg skali Tannera)podzielono na 3 podgrupy: A- z jednostronnym, B- z obustronnym 2 st., C- z obustronnym 3 st. Grupę porównawczą stanowiły zdrowe 22 dziewczęta w tym samym wieku. U dziewcząt z TP oceniano: wiek kostny, stężenie FSH, LH, TSH, estradiolu, testosteronu, inhibiny B, androstendionu, SHBG, kisspeptyny, USG miednicy małej i USG gruczołów piersiowych.Stężenie FSH, LH i estradiolu w obu grupach nie różniło się. Wymiary macicy i jajników w grupie TP były przedpokwitaniowe. Stężenie kisspeptyny w grupie TP nie różniło się od stężenia w grupie porównawczej (4,8±2,81 vs. 3,80 ± 3,21, p=0, 22). Stężenie kisspeptyny w poszczególnych badanych podgrupach A, B, C było na podobnym poziomie i nie zależało od stopnia powiększenia gruczołów piersiowych (4,5 vs. 4,93 vs. 4,9, p=0,94). W grupie TP stwierdzono znamienną korelację między stężeniem kisspeptyny a FCR (ang. fundo-cervical ratio), (r=0,35, p=0,004). Podobne korelacje między kisspeptyną, a długością macicy (r=0,55,p=0,018) oraz kisspeptyną a FCR (r=0,49, p=0,038) wykazano w grupie B. Wyniki te mogłyby sugerować bezpośrednie, bez udziału gonadotropin i estradiolu działanie kisspeptyny na powstawanie TP.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

endokrynologia ; pediatria

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jerzy Starzyk

Date issued:

2013

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3678

Call number:

ZB-120495

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2019

In our library since:

Apr 18, 2014

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

9

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3678

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-120495 Jun 26, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information