Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Osobowość i samoskuteczność a ocena stresu u kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca

Abstract:

W etiologii i przebiegu choroby niedokrwiennej serca (ChNS) czynniki psychologiczne odgrywają istotną rolę. Różnice między funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn z ChNS nie zostały dostatecznie zbadane. Cele: 1. Analiza osobowości (O), samoskuteczności (GSES), dyspozycyjnej (DOS) i sytuacyjnej oceny stresu (SOS) oraz różnic w zakresie tych czynników między osobami z zawałem (ŚZS) i stabilną dusznicą (SDB). 2. Opis DOS i SOS oraz ich związku z O oraz GSES u osób z ChNS. 3. Porównanie kobiet i mężczyzn z ChNS w zakresie O, GSES oraz DOS i SOS. 4. Stworzenie teoretycznego modelu DOS i SOS w relacji do O i GSES w grupie kobiet i mężczyzn z ChNS.Zbadano ¬171 osób z ChNS w OK I Kliniki Kardiologii SU w Krakowie. Użyto Kwestionariusza NEO – FFI, KOS i GSES.Wyniki: 1. Osoby z ChNS mają wyższy poziom ugodowości (U), sumienności (S) i samoskuteczności (GSES), przy niższej neurotyczności (N) i otwartości na doświadczenie (OnD). Osoby z ŚZS są bardziej ekstrawertyczne (E), a ich GSES jest silniejsze, niż osób z SDB. Przebycie zawału jest bardziej zagrażające i mobilizująca do działania, niż nasilenie SDB. N, E, S, GSES są związane z DOS i SOS. 2. Istnieje DOS i SOS charakterystyczna dla osób z ChNS. 3. Kobiety z ChNS mają wyższe N, mężczyźni wyższe E i GSES. 4. Możliwe jest stworzenie teoretycznego modelu DOS i SOS w relacji do O i GSES w grupie kobiet i mężczyzn z ChNS. Wnioski: 1. Osoby z ChNS charakteryzuje specyficzny profil O oraz wysokie GSES. Pacjenci z ŚZS i SDB różnią się nasileniem wybranych czynników psychologicznych. 2. Dla dużej grupy pacjentów najważniejszą DOS i SOS jest wyzwanie-aktywność. 3. U kobiet i mężczyzn z ChNS istotne są odmienne oddziaływania psychologiczne.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; psychologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Józef Krzysztof Gierowski

Date issued:

2013

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3653

Call number:

ZB-119634

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2019

In our library since:

Jan 16, 2014

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

15

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3653

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-119634 Jun 26, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information