Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Ciężkie powikłania popromienne u pacjentek leczonych radioterapią z powodu raka szyjki macicy i ich wpływ na funkcje anorektum

Abstrakt:

Wstęp. Rak szyjki macicy stanowi nadal poważny problem epidemiologiczny na świecie. W leczeniu raka szyjki macicy (RSzM) stosowane są metody chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia. Do objawów ubocznych radioterapii należą odczyny popromienne. Czynnikiem istotnie pogarszającym jakość życia pacjentek są przetoki odbytniczo-pochwowe (RVF). W piśmiennictwie światowym częstość popromiennych RVF ocenia się na 0,3-6%. Cel pracy. Celem pracy była analiza wpływu radioterapii, stosowanej w przebiegu leczenia RSzM na funkcje dolnego odcinka przewodu pokarmowego, dróg rodnych imoczowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na funkcje czynnościowe kompleksu zwieraczy odbytu, oceniane w manometrii anorektalnej. Materiał i metodyka. Do grupy badanej zakwalifikowano 21 pacjentek z RSzM i z tego powodu poddanych radioterapii. U każdej z pacjentek stwierdzono popromiennej RVF. Grupę kontrolną stanowiło 19 pacjentek z rakiem odbytnicy, poddanych radioterapii. U wszystkich pacjentek z obu grup wykonano badanie ginekologiczne i proktologiczne z rektoskopią oraz manometrią anorektalną. Następnie przeprowadzono badania ankietowe oceniające stopień nasilenia objawów nietrzymania stolca wg Jorge-Wexnera, nasilenie wczesnych i późnych objawów popromiennych wg skali EORTC/RTOG, Dische’a i LENT SOMA. Wyniki. W manometrii anorektalnej w grupie badanej wartości średnie były istotnie niższe, niż w grupie kontrolnej: odpowiednio dla MRP (33,5 ± 12,6 vs. 45,1 ± 18,4,p=0,025) i dla MSP (65,7 ± 22,6 vs. 108,3 ± 50,0, p=0,008). Obecność RVF związana była natomiast z ponad 13 – krotnym (13x), statystycznie istotnym zwiększeniem ryzyka nieprawidłowej wartości MSP (p=0,002). Stwierdzono, że w grupie badanej zarówno wartości średnie oraz wartości maksymalne skali Dische’abyły istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej (17,8 vs. 8,5, p<0,001). W grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono prawie 3 – krotnie wyższe wartości Lent Score w zakresie oceny subiektywnej (odpowiednio 1,5 vs 0,6;p<0,001), obiektywnej oceny lekarza (2,1 vs 0,8; p<0,001) oraz leczenia (1,1 vs 0,4;p<0,001), a także wartości Lent Score dla całej skali (1,6 vs 0,6; p<0,001). Wnioski. W wyniku badania u pacjentek z RVF po radioterapii z powodu RSzM, stwierdzono częste występowanie nieprawidłowych wyników manometrii anorektalnej. Analiza odczynów popromiennych u pacjentek z przetoką odbytniczopochwową po radioterapii z powodu RSzM ujawniła ich znaczące nasilenie oraz korelację wyników oceny w skalach EORTC/RTOG, Dische’a oraz SOMA LENT(zarówno w TOTAL SCORE jak i LENT SCORE) z częstszym występowaniem w tej grupie nieprawidłowych wyników badań manometrycznych oraz z rzadszym występowaniem pełnej kontynencji.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

onkologia ; ginekologia

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promotor:

Roman M. Herman

Data wydania:

2012

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3597

Sygnatura:

ZB-118580

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

18 lip 2019

Data dodania obiektu:

18 lip 2013

Liczba wyświetleń treści obiektu:

13

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

13

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3597

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-118580 18 lip 2019
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji