Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Analiza ciężkości przebiegu urazów czaszkowo-mózgowych doznanych pod wpływem alkoholu w grupie wiekowej 9-18 lat

Abstract:

WSTĘP Eskalacja problemu urazów wymusza konieczność weryfikacji ich etiologii i epidemiologii, zwłaszcza w aspekcie obrażeń OUN. W patologii UCZM u nieletnich, pojawił się nowy czynnik etiologiczny - alkohol.CEL PRACY Ocena ciężkości przebiegu UCZM w grupie wiekowej 9-18 lat bez i po spożyciu alkoholu oraz próba opracowania algorytmu postępowania w powyższych urazach.MATERIAŁ I METODA Pacjenci w wieku 9-18 lat, którzy doznali UCZM, skojarzonego ze spożyciem alkoholu, leczeni w USD od XI 2007 do XII 2010. Liczebność grup: badana- 49, kontrolna– 62. Badanie kliniczno-kontrolne z elementami badania kohortowego. Akceptacja Komisji Bioetycznej UJCM nr KBET/8/B/2010.WYNIKI UCZM doznane pod wpływem alkoholu w grupie wiekowej 9-18 lat różnią się mechanizmem i typem obrażeń od tych doznanych w grupie kontrolnej. Obrażeniom OUN w grupie badanej częściej towarzyszyły objawy uogólnionego nadciśnienia śródczaszkowego. Różnice w rozkładzie stopnia urazu głowy i szyi w skali ISS pomiędzy grupami są istotne statystycznie. Istnieje ujemna korelacja między stanem pacjenta w skali GCS, a stężeniem alkoholu we krwi.WNIOSKI UCZM doznane w grupie 9-18 lat po spożyciu alkoholu mają inny charakter, od doznanych bez jego udziału. Podobne okolice doznanego obrażenia skutkowały cięższym przebiegiem choroby w grupie badanej. Istnieje konieczność opracowania ujednoliconego algorytmu postępowania w alkoholo-zależnych UCZM.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurochirurgia ; neurotraumatologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Stanisław Kwiatkowski

Date issued:

2011

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3415

Call number:

ZB-116234

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Oct 17, 2019

In our library since:

Mar 6, 2013

Number of object content hits:

27

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3415

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-116234 Oct 17, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information