Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Określenie stopnia wytrzymałości zębów leczonych metodą ekstruzji i następowo rekonstruowanych protetycznie w laboratoryjnym modelu eksperymentalnym

Abstrakt:

Ekstruzja ortodontyczna umożliwia odbudowę uszkodzonego zęba i zachowanie jego aparatu zawieszeniowego z wszystkimi tego korzyściami. W miarę ortodontycznego wydłużania korony klinicznej zęba uzyskiwany jest zrąb tkanek naddziąsłowych, ale pogorszeniu ulega proporcja długości korony do korzenia.Celem pracy było określenie stopnia wytrzymałości zębów leczonych metodą ekstruzji i następowo rekonstruowanych protetycznie w laboratoryjnym modelu eksperymentalnym. Celem uzupełniającym było opracowanie protokołu diagnostyczno-terapeutycznego ortodontycznego wydłużania korony klinicznej zęba przed następowym rekonstrukcyjnym leczeniem protetycznym.Materiał badawczy stanowiło 60 zębów siecznych podzielonych na grupy badawcze prezentujące najczęściej spotykane sytuacje kliniczne, w których konieczna jest ekstruzja przed odbudową protetyczną oraz różny zakres ekstruzji. Badany zakres ekstruzji w grupach wynosił 0, 2, 4 i 6 mm. Grupę kontrolną stanowiła grupa zębów zdrowych. Specjalnie opracowany dla celów badawczych model obejmował próbki laboratoryjne poddane testom wytrzymałościowym. Wynikiem badań była siła, przy której doszło do zniszczenia próbki [kN], przemieszczenie [mm] oraz energia zniszczenia [J]. Porównań średnich w grupach dokonano za pomocą analizy wariancji (ANOVA) a różnice w poszczególnych parach grupoceniano za pomocą testu post hoc Student-Newman-Keuls’a.Obniżenie wartości średnich sił niszczących w grupach badawczych względem kontrolnej wynosiło kolejno: 31,5%, 45,5%, 55,3% i 66%. Obniżenie wartości średnich energii zniszczenia w grupach badawczych względem kontrolnej wynosiło kolejno: 23,3%, 41,2%, 48,5% i 66,8%. Analizą regresji stwierdzono związek o charakterze prostolinijnym pomiędzy zmniejszającymi się wymiarami szyjki klinicznej zęba a siłą niszczącą, jak również pomiędzy tymi wymiarami a energią zniszczenia.Stopniowe zmniejszanie się parametrów wytrzymałościowych dotyczy grupy zębów rekonstruowanych protetycznie oraz grup ekstrudowanych o 2 mm i 4 mm. W czwartej grupie badawczej zaobserwowano gwałtowne zmniejszenie parametrów wytrzymałościowych oraz coraz większą ilość kumulujących się naprężeń wewnętrznych próbki jeszcze przed momentem przekroczenia jej wytrzymałości. Stopień stożkowatości kształtu korzenia wpływa na utratę parametrów mechanicznych w wyniku ekstruzji.Podsumowując, badanie wykazało odwrotną zależność pomiędzy stopniem osiągniętej ekstruzji zęba a jego względną zmianą wytrzymałości mechanicznej. Parametrami decydującymi o wytrzymałości zęba ekstrudowanego i odbudowanego protetycznie są: pozostała długość korzenia zęba oraz stosunek osiągniętej długości korony do długości korzenia. Opracowano równanie pozwalające na predykcję sukcesu ekstruzji dla celów protetycznych: , gdzie A to długość przyszłej korony protetycznej, B to długość pozostałego korzenia zęba a C to wielkość poddziąsłowego ubytku tkanek twardych. Wynik równania (x) większy od 1 wskazuje na: utratę 2/3 wytrzymałości mechanicznej zęba oraz na niekorzystne rokowanie dla rekonstrukcji protetycznej.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

stomatologia

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promotor:

Bartłomiej W. Loster

Data wydania:

2011

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3411

Sygnatura:

ZB-116784

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 maj 2021

Data dodania obiektu:

5 mar 2013

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3411

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-116784 12 maj 2021

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji