Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Wpływ blokowania osi dopełniacza C3aR-C3a na mobilizację macierzystych komórek hematopoetycznych u myszy oraz związek składowych dopełniacza C3 i C4 z przebiegiem klinicznym po przeszczepieniu

Abstract:

Układ dopełniacza tworzy system biologicznych reakcji biorących udział we wrodzonej i nabytej odpowiedzi na zakażenie. Zasadniczą rolą układu dopełniacza jest udział w niszczeniu drobnoustrojów. Ostatnio zwraca się jednak coraz większą uwagę na istotny udział tego układu w wielu procesach biologicznych w tym: regeneracji narządów, w procesach rozrodczych, rozwoju układu chrzęstno-kostnego oraz w immunosupresji i hematopoezie. Na podstawie dotychczasowej wiedzy o roli układu dopełniacza w regulacji procesu hematopoezy sformułowano następujące cele badań: a) czy zastosowanie inhibitora osi C3a/C3aR blokującego receptor C3aR w mobilizacji hematopoetycznych komórek krwiotwórczych wpływa na jakość mobilizacji wczesnych komórek hematopoetycznych w modelu zwierzęcym oraz b) czy istnieje związek poziomu składowych C3 i C4 w surowicy pacjentów z przebiegiem klinicznym po przeszczepieniu HSC. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: 1) w modelu zwierzęcym oceniano jakość mobilizacji komórek macierzystych u myszy z zastosowaniem G-CSF oraz inhibitora osi C3a/C3aR w różnych kombinacjach (kontrola, G-CSF 3 dni, G-CSF 5 dni, G-CSF 5 dni+inhibitor C3aR 10 µg/ml PB, G-CSF 5 dni+ inhibitor C3aR 100 µg/ml PB), 2) w badaniach u ludzi prowadzono analizę retrospektywną w grupie ; biorców pierwszorazowych przeszczepów allogenicznych HSC obejmującą ocenę:• poziomu składowych C3 i C4 dopełniacza przed HSCT oraz w dniu +10 i +30 po przeszczepieniu oraz ich związku z wszczepianiem komórek macierzystych,• związku poziomu składowych C3 i C4 z przebiegiem klinicznym poprzeszczepowym z uwzględnieniem powikłań. Na podstawie otrzymanych wyników wysunięto następujące wnioski:1. Optymalną mobilizację komórek macierzystych u myszy uzyskano po 5 dobach stymulacji G-CSF (leukocytoza, ilość komórek c-kit+/Thy-1+). 2. Zastosowanie inhibitora składowej C3a dopełniacza było związane ze wzrostem ilości komórek macierzystych w 5-dniowym schemacie mobilizacji wraz z G-CSF niezależnie od dawki inhibitora. 3. Nie stwierdzono jednoznacznego związku poziomu składowych C3 i C4 w okresie pierwszych 30 dni po HSCT z przebiegiem wszczepiania. 4. W okresie 3-letniej obserwacji po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych u dzieci stwierdzono istotny statystycznie związek zaburzeń poziomu C3 i C4 z wyższym odsetkiem cGvHD (typu quiescent) wykrywanej w mniejszej liczbie organów (maksymalnie 2) niż u pacjentów bez zaburzeń dopełniacza (p=0,0403). 5. Nie stwierdzono zależności statystycz nej pomiędzy zaburzeniem poziomu C3 i C4, a: płcią i wiekiem pacjentów, rozpoznaniem klinicznym, typem dawcy i pochodzeniem komórek HSC do przeszczepienia, rodzajem kondycjonowania, deplecją materiału przeszczepowego in vivo/ex vivo, profilaktyką GvHD, występowaniem i stopniem aGvHD, występowaniem cGvHD, posocznicy, reaktywacji wirusów (CMV, EBV, ADV), infekcji grzybiczych, VOD ani przeżywalnością po HSCT. Uzyskane wyniki wskazują na niewielkie kliniczne znaczenie zaburzeń dopełniacza w przebiegu poprzeszczepowym u dzieci. Natomiast wzrost częstości występowania cGvHD o typie quiescent w grupie z zaburzeniami składowych C3 i/lub C4 wskazują na konieczność ich monitorowania po HSCT.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

transplantologia ; immunologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Anna Pituch-Noworolska

Date issued:

2011

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3403

Call number:

ZB-115546

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Feb 5, 2020

In our library since:

Mar 5, 2013

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3403

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-115546 Feb 5, 2020

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information