Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: TNF-alfa, interleukina-2 i rozpuszczalny receptor dla interleukiny-2 w pierwotnym zespole nerczycowym u dzieci

Abstract:

Celem pracy była ocena stężeń wybranych cytokin – czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa), interleukiny 2 (IL-2) oraz rozpuszczalnego receptora dla interleukiny 2 (sIL-2R) w surowicy dzieci z pierwotnym zespołem nerczycowym (ZN) w różnych etapach choroby oraz określenie korelacji stężeń oznaczanych cytokin z poszczególnymi parametrami klinicznymi i biochemicznymi. Sprawdzono, czy stężenie cytokin może być czynnikiem rokowniczym progresji zmian morfologicznych oraz reakcji na leczenie, szczególnie cyklosporyną A (CsA). Badaniami objęto 98 dzieci z pierwotnym ZN w wieku od 1 r.ż. do 16,5 lat, w tym 56 chłopców i 42 dziewczynki, leczonych w Klinice Nefrologii Dziecięcej Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ. Oznaczenia cytokin dokonano w 141 rzutach ZN oraz w różnych etapach po uzyskaniu remisji. Biopsję nerki wykonano u 51 pacjentów, rebiopsję u 22. Grupę kontrolną stanowiło 31 zdrowych dzieci w wieku od 0,6-16,5 lat, w tym 18 chłopców i 13 dziewcząt. W oznaczeniach stężeń TNF- alfa i sIL2R stosowano metodę immunoenzymatyczną ELISA, a dla IL-2 metodę EIA. Stężenie TNF- alfa w surowicy dzieci wzrastało w rzucie ZN i było tym wyższe im bardziej nasilone były objawy kliniczne i biochemiczne rzutu. Przy wysokim stężeniu TNF- alfa wzrastało prawdopodobieństwo szkliwienia kłębuszków nerkowych. Stężenie IL-2 w surowicy wzrastało w rzucie ZN i obniżało się stopniowo w okresie re ; misji, korelując ze stężeniami lipidów oraz immunoglobuliny G. Pacjenci z niskim stężeniem IL-2 wykazywali większe prawdopodobieństwo pozostawania w remisji w pierwszym roku leczenia CsA. Ryzyko rozwoju cyklosporynozależności wzrastało u pacjentów z podwyższonymi stężeniami IL-2. Stężenie sIL-2R w surowicy korelowało ze stężeniami lipidów oraz wartościami morfotycznymi krwi. Prawdopodobieństwo uzyskania całkowitej remisji było większe u pacjentów z wyższymi stężeniami sIL-2R w rzucie ZN. Przy obniżonym stężeniu sIL-2R wzrastało prawdopodobieństwo steroidooporności oraz szkliwienia kłębuszków nerkowych. Współwystępowanie w rzucie ZN zakażenia górnych dróg oddechowych lub dróg moczowych nie modyfikowało stężeń badanych cytokin. Stężenia cytokin nie korelowały z częstością nawrotów ZN, czasem, który upłynął od poprzedniego rzutu oraz stosowanym leczeniem przed wystąpieniem rzutu. Przeprowadzone badania sugerują, że oznaczenia stężeń TNF- alfa, interleukiny 2 i rozpuszczalnego receptora dla IL-2 mogą być pomocne w przewidywaniu przebiegu pierwotnego ZN u dzieci oraz w doborze optymalnego postępowania leczniczego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sancewicz-Pach, Krystyna

Date issued:

2004

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1307

Call number:

ZB-100565

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2022

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

6

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1307

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-100565 Jul 7, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information