Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Wybrane parametry odczynu immunologiczno-zapalnego a zmiany w układzie sercowo-naczyniowym u chorych na łuszczycę

Abstrakt:

Wprowadzenie: Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry; częstość jej występowania szacuje się na około 0.6-4.8% dorosłej populacji na świecie. Istotą procesu jest nadmierna liczba podziałów komórkowych w warstwie podstawnej naskórka oraz przyspieszony nieprawidłowy cykl dojrzewania keratynocytów, któremu niezmiennie towarzyszy różnie nasilony naciek zapalny w obrębie skóry właściwej złożony głównie z limfocytów, monocytów oraz granulocytów - które aktywnie penetrują do naskórka. Wydaje się, że nasilona miejscowa reakcja zapalna może implikować ogólnoustrojowe działanie poprzez uwalnianie różnego typu mediatorów zapalenia np. prozapalnych cytokin. Na podstawie badań epidemiologicznych wykazano znamiennie częstsze występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na łuszczycę. Najczęściej opisywane jest współwystępowanie łuszczycy z nadciśnieniem tętniczym, nieprawidłowościami zastawek serca oraz z miażdżycą tętnic. Związki te mogą wynikać zarówno z podłoża zapalnego procesu łuszczycowego, z nieprawidłowości w mikrokrążeniu, ale także ze stwierdzanego częstszego współwystępowania u chorych na łuszczycę zaburzeń wewnątrzwydzielniczych, cukrzycy typu drugiego, hiperlipidemii, stresu oksydacyjnego. Cel: Celem badania jest ocena u badanych chorych na łuszczycę występowania zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Podjęta została próba poszukiwania korelacji pomiędzy parametrami klinicznymi łuszczycy (typ kliniczny łuszczycy, stopień zaawansowania zmian skórnych, czas trwania choroby i ostatniego wysiewu, częstość i przyczyna zaostrzenia/wysiewu łuszczycy) a poziomami w surowicy wybranych cytokin (zarówno tych, których znaczenie pobudzające i hamujące w procesie łuszczycowym jest stosunkowo dobrze poznane (TNFα, IL-6, IL-4, IL-10) jak i tych, o których znaczeniu wiemy jeszcze niewiele (IL-12, IL-18)) oraz występowaniem nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym ocenianych badaniem echokardiograficznym i oceną sztywności tętnic. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 40 mężczyzn z łuszczycą w wieku 25-55 lat: 20 z niskim poziomem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (wg skali SCORE < 2%), bez hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego i niepalących (Gpsa1=8 chorych na łuszczycę stawową, Gps2=12 chorych na łuszczycę zwykłą) oraz 20 ze znacznie i bardzo znacznie zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (wg skali SCORE >5%) w różnych konfiguracjach czynników ryzyka (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, palenie tytoniu) (GPSA3=9 chorych na łuszczycę stawową, GPS4=11 chorych na łuszczycę zwykłą). Grupę kontrolną stanowiło 40 mężczyzn bez łuszczycy w tym samym przedziale wiekowym, podzielonych na dwie podgrupy: po 20 zgodnie z poziomem ryzyka zmian sercowo-naczyniowych jak w grupie chorych na łuszczycę (c5=20, C6=20). Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym oceniane były w oparciu o badanie echokardiograficzne (czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory, wskaźnik masy lewej komory (LVMI), wymiar lewego przedsionka (PL), szerokość aorty wstępującej (AoD), niedomykalność zastawki aortalnej (AR) i zastawki mitralnej (MR)) aparatem Hewlett Packard Sonos 2000, głowicą o częstotliwości 2.5 MHz według standardów American Society of Echocardiography. Sztywność tętnic była oceniana w oparciu o pomiar prędkości fali tętna aparatem Complior ®. Oznaczenia poziomu badanych cytokin wykonano metodą immunoenzymatyczną przy użyciu gotowych zestawów odczynnikowych o wysokiej czułości (high sensitivity) firmy R and D systems (Anglia). Do opracowania statystycznego posłużono się pakietem Statistica w wersji 6.0. Wyniki: Grupa chorych na łuszczycę (średnia wieku 37,4±2,0 lat) i kontrolna (średnia wieku36,4±2,0 lat) nie różniły się istotnie wiekiem. Średni wskaźnik ciężaru ciała (BMI) w całej grupie chorych na łuszczycę wynosił (26,2 ± 0,6 kg/m²) i był istotnie wyższy w stosunku do całej grupy pacjentów bez łuszczycy (23,95 ± 0,65 kg/m²) p< 0,001. ; Średnie wartości tętna w całej grupie chorych na łuszczycę nie różniły się istotnie od średnich wartości tętna pacjentów w całej grupie kontrolnej. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w średnich wartościach skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi pomiędzy grupą chorych na łuszczycę a grupą kontrolną. Średnia wartość cholesterolu całkowitego i LDL cholesterolu w grupie chorych na łuszczycę była istotnie wyższa w stosunku do grupy kontrolnej. Średnia liczba leukocytów w grupie chorych na łuszczycę nie różniła się istotnie od obserwowanej w grupie kontrolnej, natomiast w grupie chorych na łuszczycę zaobserwowano istotnie niższą średnią wartość limfocytów w stosunku do grupy kontrolnej. Dodatkowo w grupach chorych na łuszczycę zwykłą bez względu na ocenę SCORE zaobserwowano istotnie wyższą średnią wartość bazofili w stosunku do grupy c5 oraz GPSA3. Chorzy na łuszczycę z oceną ryzyka SCORE< 2% (Gpsa1=9,38±0,54m/s i Gps2=9,0±0.44 m/s) mieli istotnie wyższe średnie wartości PWV w stosunku do pacjentów grupy kontrolnej z taką samą oceną SCORE (7,6±0,34 m/s). Czas trwania łuszczycy korelował z PWV. Średni wymiar rozkurczowy lewej komory (LVIDd) w grupie chorych na łuszczycę był istotnie wyższy w stosunku do grupy kontrolnej (52,8±1,06mm vs 50,0±1,04mm p<0,01). Chorzy na łuszczycę stawową (GPSA3) oraz chorzy na łuszczycę zwykłą (Gps2) mieli istotnie większy średni wymiar LVIDd w stosunku do pacjentów bez łuszczycy z taką samą oceną SCORE. Frakcja wyrzutowa lewej komory (EF) w całej grupie chorych na łuszczycę i kontrolnej była prawidłowa, podobna w obu grupach. Średnia wartość LVMI u chorych na łuszczycę była istotnie wyższa w stosunku do grupy kontrolnej (111,82±7,16 g/m² vs 92,8±7,07 g/m², p<0,01), ale wszystkie wartości mieściły się w granicach normy. Średni wymiar PL był istotnie większy u chorych na łuszczycę w stosunku do grupy kontrolnej (41,8±1,7mm vs 33,9±1,7mm, p<0,0001). Średnie wartości PL w grupach chorych na łuszczycę były wyższe niż górna granica normy dla tego wymiaru (40mm). Stosunek E/A opisujący czynność rozkurczową lewej komory istotnie różnił grupę chorych na łuszczycę (1,16±0,1) od grupy kontrolnej (1,41±0,1), p<0.01. Średni wymiar AoD u wszystkich chorych na łuszczycę był istotnie większy w stosunku do grupy kontrolnej (34,37±0,91mm vs 29,95±0,9mm, p<0,001). Częstość występowania MR w grupie chorych na łuszczycę wynosiła 67% i była istotnie wyższa w stosunku do stwierdzanej w grupie chorych bez łuszczycy -17%. Najwyższa częstość występowania fali zwrotnej mitralnej cechowała grupę chorych na łuszczycę stawową z oceną ryzyka SCORE powyżej 5%. W grupie chorych na łuszczycę stwierdzono istotnie wyższą średnią wartość stężenia IL-18 w surowicy w stosunku do grupy kontrolnej (219,63±10,25 pg/mL vs. 164,25±10,25 pg/mL). W całej grupie chorych na łuszczycę zaobserwowano istotne statystycznie pozytywne korelacje stężenia IL-18 z grubością przegrody międzykomorowej (IVSd) oraz z grubością tylnej ściany lewej komory w rozkurczu (LVPWd). Istotne negatywne korelacje w tej grupie pacjentów zaobserwowano pomiędzy stężeniem IL-18 a EF oraz E/A. W grupie chorych na łuszczycę stwierdzono istotnie wyższą średnią wartość stężenia TNFα w surowicy w stosunku do obserwowanej w grupie kontrolnej (2,5±0,12 pg/mL vs. 2,05±0,12 pg/mL). U chorych na łuszczycę, u których wystąpiła AR stwierdzono istotnie wyższą średnią wartość TNF α w surowicy. W grupie chorych na łuszczycę średnia wartość stężenia IL-6 w surowicy była istotnie wyższa w stosunku do obserwowanej w grupie kontrolnej (2,44±0,32 pg/mL vs.1,11±0,32 pg/mL). Istotną negatywną korelację pomiędzy stężeniem IL-6 a E/A zaobserwowano w grupie chorych na łuszczycę. Chorzy na łuszczycę mieli istotnie niższą średnią wartość stężenia IL-12 w surowicy w stosunku do obserwowanej w grupie kontrolnej (0,85±0,16 pg/mL vs.1,52±0,16 pg/mL). Stwierdzono istotną ujemną korelację pomiędzy stężeniem IL-12 a AoD. Średnie wartości stężeń IL-4 i IL-10 w surowicy były obniżone.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

dermatologia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Anna Wojas-Pelc

Data wydania:

2007

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1164

Sygnatura:

ZB-106067

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 lut 2020

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1164

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-106067 12 lut 2020
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji