Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Znaczenie zmienności ciśnienia tętniczego, zmienności rytmu zatokowego oraz wrażliwości baroreceptorów w przewidywaniu nawrotów migotania przedsionków

Abstract:

Zmienność rytmu serca (HRV), zmienność ciśnienia tętniczego (BPV) i wrażliwość baroreceptorów (BRS) są powszechnie wykorzystywane w ocenie autonomicznej kontroli czynności serca. Celem pracy była ocena ich związku z przewidywaniem wystąpienia późnego nawrotu migotania przedsionków (AF). Metodyka: U 60 pacjentów z wywiadem AF wykonano monitorowanie beat-to-beat BP oraz 24-h monitorowanie EKG. Funkcję baroreceptorów obliczono dla współczynnika alfa, modułu funkcji przejścia, techniki sekwencyjnej oraz wskaźnika efektywności barorefleksu- BEI. Wyniki: Po 6- miesiącach u 48,3% pacjentów wystąpił późny nawrót AF. W grupie z późnymi nawrotami AF w porównaniu do grupy z utrzymanym rytmem zatokowym obserwowano zwiększoną modulację parasympatyczną w HRV, wyższą spontaniczną BRS oraz brak istotnych różnic dla BPV oraz BEI. W analizie wieloczynnikowej predyktorami późnych nawrotów AF były wskaźniki HRV, BRS oraz czas trwania wywiadu AF. Wnioski: Pacjentów z późnym nawrotem AF charakteryzuje wzmożona modulacja parasympatyczna serca. Wskaźniki spontanicznej BRS i HRV są niezależnymi predyktorami późnych nawrotów AF. BPV nie odgrywa istotnej roli w przewidywaniu późnych nawrotów AF. Nieinwazyjna ocena spontanicznej BRS oraz HRV ma wartość kliniczną we wczesnej selekcji pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotu AF wymagających zastosowania prewencji kolejnych epizodów.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Czarnecka, Danuta

Date issued:

2006

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1070

Call number:

ZB-104237

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2022

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

4

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1070

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-104237 Jul 7, 2022

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information