Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Ocena jakości życia i stanu zdrowia osób deportowanych w dzieciństwie na Syberię w latach 1940-1946

Abstrakt:

WSTĘP: Zespół przewlekłego stresu pourazowego to zaburzenie powstające w odpowiedzi na szczególnie traumatyczne wydarzenia – katastrofy, wojny, sytuacje zagrożenia życia. Dane naukowe wskazują, że przewlekła aktywacja reakcji stresowej, jaką obserwuje się w PTSD prowadzi do specyficznych zaburzeń psychicznych jak również związana jest z podwyższonym ryzykiem niektórych schorzeń somatycznych. CEL I METODY: Celem niniejszej pracy było zbadanie hipotezy, czy PTSD stwierdzony u osób, które przebywały w dzieciństwie na zesłaniu na Syberii wpływa na stan zdrowia somatycznego, psychicznego oraz jakość życia tych osób w wieku podeszłym. Zbadano 80 osób z PTSD (byłych zesłańców) oraz 70 osób bez PTSD. Z wszystkimi uczestnikami badania przeprowadzono wywiad lekarski, badanie fizykalne, oznaczono poziom glukozy, lipidogram, ponadto pomiar prędkości fali tętna oraz ocenę geriatryczną z obejmującą badanie funkcji poznawczych (MMSE), poczucie depresji (GDS), sprawność fizyczną (ADL, skala Lawtona, platforma balansowa). Badani wypełnili również kwestionariusz SF-36 oceniający jakość życia. W analizie statystycznej zastosowano test t studenta, test chi kwadrat, analizę wariancji. WYNIKI: Grupa Sybiraków, czyli osoby z PTSD charakteryzowały się niższym wykształceniem. W grupie tej stwierdzono także częstsze występowanie choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, niedosłuchu, wyższe wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, wyższą prędkość fali tętna, większą częstością zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej. Poszczególne elementy oceny geriatrycznej ujawniły wyższy deficyt funkcji poznawczych, większą częstość depresji, pogorszenie sprawności fizycznej w grupie Sybiraków. Wynik testu SF-36 wskazał na niższą jakość życia w grupie osób z PTSD we wszystkich badanych obszarach. Nasilenie klinicznych, biochemicznych i poznawczych zaburzeń oraz pogarszanie się jakości życia narastało wraz ze stopniem nasilenia PTSD. Po wyodrębnieniu grupy z wykształceniem podstawowym i średnim celem zmniejszenia wpływu poziomu edukacji na stan zdrowia pomiędzy grupą Sybiraków i kontrolną nadal istniały różnice w zakresie większości badanych parametrów. WNIOSKI: Kilkuletni pobyt na zesłaniu w dzieciństwie wiązał się u byłych zesłańców z doświadczeniem ciężkiego urazu i rozwojem PTSD. Zaobserwowano podwyższenie ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego, większe zaawansowanie procesu starzenia oraz obniżenie jakości życia w grupie byłych zesłańców w porównaniu do grupy osób nie doświadczonych tego typu urazem.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

geriatria ; psychologia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Tomasz Grodzicki

Data wydania:

2008

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1045

Sygnatura:

ZB-108267

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

18 lis 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1045

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-108267 18 lis 2019
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji