Title:

Rola wybranych polimorfizmów w białkach receptorowych w patogenezie cukrzycy typu 2, przedcukrzycowych cech ilościowych i otyłości w populacji polskiej

Author:

Frey, Jakub

Subject:

cukrzyca typu 2 ; PPARgamma ; GLP1 ; gen ; polimorfizm

Abstract:

Wśród 462 niespokrewnionych chorych na cukrzycę typu 2 i 428 niechorujących ochotników przeprowadzono ankietę, dotyczącą dla chorych na cukrzycę: wieku rozpoznania cukrzycy, sposobu leczenia, przewlekłych powikłań choroby; dla obu grup – innych chorób, stosowanych leków, nałogu palenia tytoniu, wywiadu rodzinnego cukrzycy typu 2 i innych kwestii zdrowotnych oraz pobrano krew do badań biochemicznych (glikemii na czczo, lipidogramu) i genetycznych. Dokonano pomiarów wzrostu i wagi. U wszystkich osób określono genotypy polimorfizmów w genie GLP1R (Gly168Ser i Phe260Leu) oraz PPARγ (Pro12Ala). Ponadto u otyłych (o BMI >=35) określono genotyp mutacji PPARγ Pro115Gln. U 305 badanych z grupy niechorujących na cukrzycę wykonano ponadto doustny test obciążenia 75g glukozy z oznaczeniem glikemii i insulinemii na czczo i w 120. minucie badania. Wykluczono z badania osoby z nieprawidłową tolerancją glukozy. Stwierdzono znamiennie częstsze występowanie polimorfizmu Gly168Ser u chorych na cukrzycę typu 2 (p=0,027 dla modelu addytywnego efektu allelu zmutowanego). W analizie stratyfikacyjnej stwierdzono, iż za znamienność odpowiada związek polimorfizmu z cukrzycą typu 2 u kobiet (p=0,012). W części badania, dotyczącej przedcukrzycowych cech ilościowych, dokonano w grupie osób z prawidłową tolerancją glukozy zweryfikowaną doustnym testem obciążenia 75g glukozy, analizy związku wymienionych wyż ; ej polimorfizmów z wartościami glikemii i insulinemii w czasie testu oraz ze wskaźnikami wrażliwości na insulinę oraz wskaźnikami wydzielania insuliny, obliczanymi na podstawie glikemii i insulinemii na czczo oraz po obciążeniu. Stwierdzono znamienny statystycznie związek polimorfizmu GLP1R Gly168Ser z mniejszą insulinemią w 120. minucie testu (p=0,019) oraz z mniejszym stosunkiem insulinemii z 120. minucie testu i insulinemii na czczo (p=0,023); wskaźnikiem insulinowrażliwości Gutt (p=0,034). Na podstawie opisanych obserwacji można przypuszczać, iż polimorfizm Gly168Ser w genie GLP1R zwiększa u kobiet ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, być może poprzez osłabienie efektu inkretynowego i zmniejszenie wydzielania insuliny przez komórki β wysp trzuskowych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

endokrynologia ; genetyka

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sieradzki, Jacek

Date:

2008

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-107319

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: