Obiekt

Tytuł: Wpływ deksametazonu na reaktywność limfocytów krwi obwodowej u chorych na ciężką i trudną astmę oskrzelową

Abstrakt:

Wprowadzenie: Uzyskanie zadowalającej kontroli w astmie ciężkiej i trudnej wiąże się często z przewlekłym stosowaniem wysokich dawek glikokortykosteroidów (GCS) doustnych. Celem pracy było zbadanie, czy w astmie steroidozależnej dochodzi do obniżenia wrażliwości limfocytów krwi na GCS i zmian w ekspresji izoform receptora glikokortykosteroidowego (GR). Oceniono również ilości krążących limfocytów Treg CD4/CD25high. Metody: Do badania włączono 25 chorych na astmę ciężką i/lub trudną, 15 chorych na astmę przewlekłą umiarkowaną i 11 zdrowych ochotników. Wśród chorych na astmę ciężką wyodrębniono grupę pacjentów z astmą steroidozależną (n=14). Zbadano wpływ deksametazonu (DEX) na aktywację i proliferację limfocytów in vitro, oraz spontaniczną i wywołaną przez GCS apoptozę. Poziom ekspresji izoform α i β GR oznaczono w komórkach jednojądrzastych krwi za pomocą qPCR. Subpopulacje limfocytów oznaczono za pomocą cytometrii przepływowej. Wyniki: Nie stwierdzono różnic w ekspresji izoform receptora GR, a wysoka wartość GRα/GRβ (ok. 250) wskazuje na marginalny udział izoformy β w całej puli GR. U chorych na astmę steroidozależną nie wykazano zwiększonej aktywacji lub proliferacji limfocytów, ani słabszego wpływu DEX w testach in vitro. W tej grupie wykazano tylko częściowe hamowanie ekspresji CD40L limfocytów (p<0,05). U chorych na astmę steroidozależną stwierdzono podwyższone ilości apoptotycznych limfocytów T w hodowlach z DEX. W tej grupie stwierdzono także najwyższe odsetki Treg CD4/CD25high we krwi obwodowej (p<0,01). Wnioski: Upośledzona wrażliwość na GCS w astmie ciężkiej i trudnej nie wynika z zaburzeń ekspresji izoform receptora GR, ani z nieprawidłowej reaktywności limfocytów T. Podwyższona ekspresja CD40L może być jedną z przyczyn gorszej odpowiedzi na GCS in vivo. Indukcja obwodowej puli Treg CD4/CD25high w astmie ciężkiej steroidozależnej nie jest zaburzona i może stanowić jeden z najważniejszych mechanizmów prowadzących do uzyskania zadowalającej kontroli choroby.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

pulmonologia ; immunologia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Marek Sanak

Data wydania:

2007

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:983

Sygnatura:

ZB-107317

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

nieograniczony

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 cze 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 078

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1074

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/983

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-107317 25 cze 2019
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji