Title:

Ocena skuteczności techniki barwnikowej i izotopowej w identyfikacji węzła wartowniczego w raku piersi

Author:

Basta, Paweł

Subject:

rak piersi ; węzeł wartowniczy

Abstract:

Oznaczanie węzła wartowniczego (WW) u chorych na raka piersi pozwala na uniknięcie u części z nich wykonywania limfadenektomii pachowej. Przeprowadzono badanie, które miało na celu ocenę skuteczności identyfikacji WW przy pomocy 2 technik: barwnikowej i izotopowej, z podaniem znaczników podskórnie, wokół otoczki brodawki sutkowej. 80 kobiet, w wieku 33-79 lat z pierwotnym, inwazyjnym rakiem piersi, o średnicy do 5 cm i klinicznie wolnymi od przerzutów nowotworowych regionalnymi węzłami chłonnymi, zakwalifikowano do badania. Współczynnik identyfikacji WW wyniósł 88,8%. Na podstawie wyników badań histopatologicznych usuniętych węzłów chłonnych obliczona czułość metody wyniosła 89,3%, ujemna wartość predykcyjna 93,5%. Odsetek wyników fałszywie ujemnych wyniósł 10,7%. Na tej podstawie oceniono, Ŝe zastosowana podwójna metoda znakowania układu chłonnego gruczołu piersiowego, tj. techniką barwnikową i izotopową, z podaniem znaczników podskórnie, okołootoczkowo jest skuteczna w identyfikacji WW zlokalizowanego w obrębie dołu pachowego w raku piersi. Wśród analizowanych czynników klinicznych i histopatologicznych opisujących badaną grupę chorych jedynie zastosowanie otwartej biopsji chirurgicznej, jako diagnostycznego postępowania przedoperacyjnego związane było ze statystycznie istotną większą liczbą niepowodzeń identyfikacji WW.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia ; ginekologia ; onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Wojciech Nowak

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-107315

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: