Title:

Ocena unerwienia zwieraczy odbytu za pomocą wielokanałowej elektromiografii powierzchniowej w aspekcie etiologii nietrzymania stolca

Author:

Nowakowski, Michał

Subject:

elektromiografia ; nietrzymanie stolca ; diagnostyka ; zwieracz odbytu ; chirurgia

Abstract:

Nietrzymanie stolca (NS) jest jedną z częściej występujących dysfunkcji anorektalnych. Aktualne możliwości diagnostyczne NS są ograniczone. Diagnostyka obrazowa pozwala na wiarygodną ocenę morfologii zwieracza zewnętrznego odbytu, a badania manometryczne na jego ocenę jego funkcji. Brak jest skutecznej i relatywnie prostej metody oceny unerwienia zwieraczy. Do grupy badanej (GNS) i grupy kontrolnej (GK) zakwalifikowano po 39 kobiet i 10 mężczyzn. Średni wiek 58,8 (21-81) i 45,3 (23-75) lata. Przeprowadzono analizę statystyczną parametrów częstotliwości (MF) i amplitudy sygnału (RMS) powierzchniowej elektromiografii (pEMG). Wykazano statystycznie istotną różnicę pomiędzy GNS i GK, jeśli chodzi o parametry amplitudy i częstotliwości. W GNS wykazano korelację pomiędzy etiologią NS i RMS. Ponadto stwierdzono korelację pomiędzy maksymalnym ciśnieniem skurczowym (MCS) i RMS. Ponadto stwierdzono brak różnic pomiędzy RMS na głębokościach 1,3 i 5 cm w grupie pacjentów z idiopatycznym NS i grupą kontrolną. Istotne różnice w RMS i MF stwierdzono pomiędzy GK i pacjentami z neurogennym NS. Wszystkie zależności dla p<0,05. Posługując się graficzną analizą trendów wykazano zależność pomiędzy RMS i MF w trakcie skurczu oraz MCS oraz częstotliwością i amplitudą w trakcie relaksacji i ciśnieniem podstawowym. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pEMG może być użytecznym narzędziem diag ; nostyki nietrzymania stolca w szczególności do wyodrębnienia pacjentów z uszkodzeniem neurogennym.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia ; anatomia ; patofizjologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Herman, Roman

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-107314

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: