Title:

Ocena skuteczności tramadolu w połączeniu z doksepiną lub wenlafaksyną w hamowaniu procesu nocycepcji w modelu bólu neuropatycznego

Author:

Wrzosek, Anna

Subject:

ból neuropatyczny ; tramadol ; leki przeciwdepresyjne ; interakcje lekowe ; analiza izobolograficzna

Abstract:

W leczeniu bólu neuropatycznego czesta praktyka kliniczna jest łaczne podawanie tramadolu z lekami przeciwdepresyjnymi, w zwiazku z czym dokonano oceny interakcji tramadolu z doksepina lub wenlafaksyna w zwierzecym modelu bólu neuropatycznego Bennett’a. Badania prowadzone były w Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie na szczurach rasy Wistar. W 15 dniu po operacji oceniano objawy patologiczne zwierzat charakterystyczne dla bólu neuropatycznego tj. mechaniczna alodynie (test vonFrey’a) oraz termiczna hiperalgezje (test odsuwania łapy) do 120 minuty po dootrzewnowym podaniu leków. Do oceny interakcji zastosowano analize izobolograficzna i wyliczono wskazniki interakcji. Wyniki badan potwierdziły skutecznosc wszystkich leków w zmniejszaniu nasilenia hiperalgezji termicznej oraz mechanicznej alodynii. Doksepina działała silniej nić wenlafaksyna. Łaczne podawanie tramadolu i doksepiny wykazywało działanie synergistyczne w zmniejszaniu nasilenia termicznej hiperalgezji oraz addytywne w zmniejszaniu nasilenia mechanicznej alodynii, natomiast oddziaływanie pomiedzy tramadolem a wenlafaksyna było addytywne w obu testach. Dodatkowo wykazano udział układu opioidowego (poprzez blokowanie receptorów opioidowych naloksonem) w działaniu tramadolu i wenlafaksyny, lecz nie doksepiny. Badania potwierdziły przypuszczenia o istnieniu synergizmu pomiedzy tramadolem i doksepina (trójcyklicznym lekiem przeciwdepresyjnym), co stanowi cenny wniosek odnoszacy sie do praktyki klinicznej, uzasadniajacy słusznosc stosowania takiego połaczenia.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmakologia ; neurologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Jerzy Wordliczek

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-107308

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: