Title:

Przedszpitalne zastosowanie abciximabu u chorych ze świeżym zawałem serca kwalifikowanych do pierwotnej angioplastyki wieńcowej

Author:

Rakowski, Tomasz

Subject:

zawał serca ; pierwotne przezskórne interwencje wieńcowe ; abciximab ; funkcja lewej komory serca ; sercowy rezonans magnetyczny

Abstract:

Istnieją przesłanki, iż wczesne podanie abciximab przed zabiegiem pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PPCI) w świeżym zawale serca (STEMI) poprawia wyniki leczenia, ale rezultaty dotychczasowych badań nie są jednoznaczne. Cel: Ocena bezpieczeństwa i efektywności wczesnego podania abciximabu u pacjentów (pts) z pierwszym STEMI ściany przedniej leczonych zabiegami PPCI. Metodyka: 59 pts przyjętych do szpitali rejonowych ze spodziewanym opóźnieniem do PPCI <90 min zostało losowo włączonych do dwóch badanych grup. 27pts otrzymało abciximab przed transportem do prac hemodynamiki (grupa WA) a 32 pts otrzymało abciximab w pracowni hemodynamiki przed zabiegiem PPCI (grupa PA). Wyniki: W grupie WA istotnie częściej stwierdzono wyższą częściej drożnej tętnicy dozawałowej przed PPCI, lepszą rezolucję odcinka ST w EKG w 60min po PPCI. W badaniu echokardiograficznym stwierdzono istotną różnicę w indeksie końcowoskurczowej objętości lewej komory –ESVI i w indeksie końcoworozkurczowej objętości lewej komory -EDVI oraz trend w kierunku lepszej frakcji wyrzutowej lewej komory -EF po 30 dniach w grupie WA. W podbadaniu rezonansu magnetycznego stwierdzono mniejszy ESVI, EDVI oraz większą EF w grupie WA po roku. Badane grupy nie różniły się pod względem częstości powikłań krwotocznych i częstości dużych incydentów wieńcowych. Wnioski: Wczesne podanie abciximabu przed zabiegiem PPCI u pts z pierwsz ; ym STEMI ściany przedniej jest bezpieczne i powoduje częstsza rekanalizację tętnicy dozawałowej przed PPCI, lepszą reperfuzję miokardium po PPCI oraz lepszą funkcję lewej komory w obserwacji 30 dniowej i 1 rocznej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Dubiel, Jacek

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-107306

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: