Object

Title: Zastosowanie ilościowej PCR (RQ-PCR) w monitorowaniu choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Abstract:

U chorych na przewlekłą białaczkę szpikową - CML (Chronic Myeloid Leukemia) występuje charakterystyczna anomalia chromosomowa w komórkach macierzystych układu hematopoetycznego: tzw. chromosom Philadelphia (Ph). Powstaje on w wyniku wzajemnej translokacji pomiędzy długimi ramionami chromosomu 9 oraz 22. Molekularnym odpowiednikiem chromosomu Ph jest gen fuzyjny BCR-ABL. Jego podwyższona ekspresja prowadzi do niekontrolowanej proliferacji komórek hematopoetycznych oraz zahamowania procesu apoptozy i różnicowania. Obecność chromosomu Ph można stwierdzić kilkoma metodami m.in. cytogenetyka klasyczna, FISH (Fluorescence In situ Hybridization) oraz RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction). Jedną z technik biologii molekularnej wykorzystywanych w diagnostyce CML jest również metoda RQ-PCR (Real-time Quantitative PCR - polimerazowa reakcja łańcuchowa w czasie rzeczywistym). Pozwala ona niezwykle precyzyjnie określić poziom ekspresji genu, a ze względu na zastosowanie sondy molekularnej, metodę tę cechuje bardzo wysoka specyficzność i czułość. Pozwala ona na sprawne monitorowanie postępów leczenia i choroby resztkowej m.in. w grupie chorych cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową. Wzrost ekspresji genu BCR-ABL stwierdzony tą techniką, pozwala na wykrycie nawrotu choroby na wiele miesięcy przed pełnoobjawową wznową białaczki i modyfikację leczenia. Możliwość śledzen ; ia zmian ilości transkryptu na poziomie genomu w trakcie leczenia CML, ma więc ogromne znaczenie prognostyczne. Do grupy badanej zakwalifikowano 60 pacjentów Kliniki Hematologii CMUJ w Krakowie chorych na CML. Ekspresję genu BCR-ABL mierzono średnio co trzy miesiące. W wyniku analiz przeprowadzonych testem RQ-PCR u większości pacjentów zaobserwowano stopniowy wyraźny spadek poziomu transkryptu BCR-ABL w trakcie terapii Imatinibem. U części chorych spośród badanej grupy poziom transkryptu utrzymywał się na stałym poziomie, natomiast u niektórych pacjentów mimo podawania leku, poziom badanego genu wzrastał. Czułość testów RQ-PCR wynosiła 10-4 – 10-5. Analizę RQ-PCR przeprowadzano na aparacie ABIPRISM 7700 przy użyciu technologii TaqMan. Jako kontrolę pozytywną zastosowano rozcieńczenia plazmidu. Wahania krzywych obrazujących przebieg transkryptu w czasie leczenia, wyrażony stosunkiem liczby kopii transkryptu BCR-ABL do liczby kopii genu ABL, w sposób istotny korelowały z obrazem klinicznym u badanych chorych. U pacjentów, u których zaobserwowano stopniowy spadek transkryptu w teście RQ-PCR wystąpiła całkowita remisja hematologiczna oraz remisja cytogenetyczna. U pacjentów, u których nie zaobserwowano spadku transkryptu lecz jego stałe utrzymywanie się na podobnym wysokim poziomie doszło do progresji choroby do kryzy blastycznej. Technika RQ-PCR jest bardzo dobrą metodą służącą mo ; nitorowaniu poziomu transkryptu BCR-ABL. Jest ona także czułą i niezawodną metodą odpowiednią do monitorowania choroby resztkowej u pacjentów chorych na CML leczonych Imatinibem i innymi inhibitorami kinaz tyrozynowych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Skotnicki, Aleksander

Date issued:

2007

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:973

Call number:

ZB-107305

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2023

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

1 459

Number of object content views in PDF format

201

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/973

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-107305 Jun 26, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information