Title:

Radzenie sobie z kryzysem po interwencji kryzysowej

Author:

Piątek, Jadwiga

Subject:

interwencja kryzysowa ; skuteczność ; rozwiązywanie kryzysu ; radzenie sobie z kryzysem ; zadowolenie z pomocy

Abstract:

Celem pracy była analiza długoterminowych rezultatów interwencji kryzysowej, a więc próba ustalenia, czy osoby korzystające z interwencji kryzysowej rozwiązały problemy kryzysowe oraz czy osiągnęły korzystną zmianę w radzeniu sobie zmniejszającą ryzyko wystąpienia kolejnego kryzysu. Badano wpływ cech wydarzenia krytycznego, czynników osobowościowych i interwencji kryzysowej na owe spodziewane długoterminowe rezultaty. Badaniami katamnestycznymi objęto grupę złożoną ze 191 osób, korzystających 6-48 miesięcy wcześniej z interwencji. Uzyskane wyniki upoważniają do przyjęcia, że interwencja kryzysowa istotnie wpłynęła na rozwiązanie kryzysu oraz poprawę radzenia sobie z sytuacjami stresowymi przez osoby, które skorzystały z tej formy pomocy. Predyktorem rozwiązania kryzysu okazało się zadowolenie z interwencji. Z kolei dla poprawy radzenia sobie istotny był rodzaj otrzymanej w ramach interwencji pomocy. Kluczowymi składnikami interwencji okazały się: odreagowanie, pomoc w zrozumieniu siebie i zmianie, dostarczenie informacji o sposobach rozwiązań problemów, pomoc w ich rozwiązaniu oraz udzielenie porady prawnej. Stwierdzono także istnienie znaczących związków pomiędzy wystąpieniem obu badanych rezultatów a czynnikami osobowościowymi: unikowym stylem radzenia sobie (poszukiwaniem kontaktów społecznych) i poczuciem koherencji. Ustalono także, że badane rezultaty nie tylko utrzymywał ; y się w miarę upływu czasu od interwencji, ale nawet ulegały poprawie.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

psychiatria ; psychologia

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Czabała, J. Czesław

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-107278

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: