Title:

Analiza zakażeń miejsca operowanego w oparciu o system czynnego nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi

Author:

Jawień, Mirosław

Subject:

zakażenia szpitalne ; zakażenie miejsca operowanego ; index ryzyka NNIS ; czynniki etiologiczne

Abstract:

Celem pracy było okreslenie zachorowalnosci na zakażenia miejsca operowanego w oddziałach zabiegowych w polskich szpitalach prowadzacych System Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi, z uwzglednieniem specyfiki oddziału zabiegowego. W pracy wykorzystano dane pochodzace z 25 szpitali posiadajacych oddziały zabiegowe oraz prowadzacych nadzór nad ZMO w oparciu o System Czynnej Rejestracji Zakażen Szpitalnych w okresie od stycznia 2002 do grudnia 2003 roku. W analizowanym okresie wykonano 57857 zabiegów operacyjnych i zarejestrowano 1259 przypadków ZMO. Ogólny współczynnik zachorowalnosci dla ZMO wyniósł 2,18 na 100 analizowanych zabiegów, a najwyższy w stosunku do oddziałów zabiegowych innych profili, był na oddziałach chirurgii ogólnej – 3,39%. Do czynników zwiekszajacych ryzyko wystapienie ZMO należały: wiek pacjenta powyżej 65 roku życia, ASA powyżej 2, zabieg: w polu skażonym lub brudnym, w trybie nagłym i wieloproceduralny, oraz czas hospitalizacji przed zabiegiem dłuższy niż 2 dni. Wsród czynników etiologicznych ZMO dominowały bakterie Gramdodatnie z rodzaju Staphylococcus i Enterococcus, których ogólna czestosc wyniosła 44%, zas z bakterii Gram-ujemnych głównym czynnikiem etiologicznym ZMO były bakterie z gatunku Escherichia coli - 16%. Zakażenia miejsca operowanego były najczesciej rejestrowana forma zakażen szpitalnych na oddziałach zabiegowych w polskich szpitalach prowadzacych System Czynnej Rejestracji Zakażen Szpitalnych, a uzyskane wartosci współczynnika zachorowalnosci ZMO w polskich szpitalach były zbliżone do danych uzyskanych w innych narodowych programach badawczych.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

mikrobiologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Piotr B. Heczko

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-107275

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: