Title:

Ocena zależności pomiędzy czynnością śródbłonka, sztywnością aorty a stopniem zaawansowania miażdżycy

Author:

Kopeć, Grzegorz

Subject:

prędkość fali tętna ; sztywność aorty ; śródbłonek ; miażdżyca

Abstract:

Cele: Ocena związku pomiędzy sztywnością aorty i funkcją śródbłonka oraz stopniem zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Porównanie inwazyjnej i nieinwazyjnej metody oceny aortalnej prędkości fali tętna (PWV).Metodyka: Badaniem objęto 206 kolejnych pacjentów (80 kobiet) w wieku śr. 59,6 ± 8,6 lat ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. Oceniono występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych., funkcję śródbłonka metodą rozszerzalności tętnicy ramiennej (bFMD) oraz sztywność aorty metodą nieinwazyjną (cfPWV) oraz inwazyjną (aPWV). Parametry analizowano w grupach wydzielonych na podstawie zaawansowania zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych. Wyniki: Zwiększenie aPWV i cfPWV oraz zmniejszenie bFMD były niezależnymi predyktorami istotnych zwężeń tętnic wieńcowych. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy bFMD i aPWV w grupie bez istotnych zmian tętnic wieńcowych. Wykazano dodatnią korelację między aPWV i cfPWV. cfPWV była większa w porównaniu z aPWV ale różnica ta zmniejszała się z wiekiem i zaawansowaniem miażdżycy tętnic wieńcowych. Właściwości różnicujące obu parametrów w diagnostyce istotnych zwężeń tętnic wieńcowych były podobne. Wnioski: Pacjenci z istotnymi zwężeniami tętnic wieńcowych, charakteryzują się większą sztywnością aorty i gorszą funkcją śródbłonka niż pacjenci bez istotnych zwężeń. Pomiary cfPWV i bFMD mogą być przydatne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Sztywność aorty koreluje z funkcją śródbłonka we wczesnym etapie choroby niedokrwiennej serca. Pojęcia aPWV i cfPWV nie są równoznaczne choć znaczenie prognostyczne obu parametrów jest podobne.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Piotr Podolec

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Format:

text/html

Call number:

ZB-106439

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: