Title:

Miażdżyca tętnic szyjnych a stężenie endogennego inhibitora syntezy tlenku azotu we krwi chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Author:

Włoch, Alicja

Subject:

miażdżyca ; tlenek azotu ; prekursory komórek śródbłonka naczyniowego ; reumatoidalne zapalenie stawów ; ultrasonografia tętnic szyjnych

Abstract:

Celem pracy była weryfikacja hipotezy, że zaawansowanie procesu miażdżycowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i liczebność krążących prekursorów komórek śródbłonka naczyniowego (EPC, endothelial progenitor cells) we krwi mogą być powiązane z podwyższonym stężeniem we krwi asymetrycznej NG,NG-dwumetylo-L-argininy (ADMA) – endogennego inhibitora syntezy tlenku azotu. Uzyskane wyniki sugerują, że: 1. Stężenie ADMA w osoczu krwi jest podwyższone u chorych z RZS bez klinicznych wykładników patologii układu sercowo-naczyniowego ani tradycyjnych czynników ryzyka. 2. Nadmierna akumulacja ADMA we krwi chorych z RZS koreluje ze stopniem obniżenia liczebności EPC we krwi. 3. W RZS obniżenie liczebności EPC oraz zaburzenie równowagi między ADMA a L-argininą stanowią parametry powiązane w sposób niezależny ze średnią grubością kompleksu błony środkowej i wewnętrznej tętnic szyjnych wspólnych, wskaźnikiem zaawansowania wczesnej fazy rozwoju miażdżycy. Ponadto powyższe zaburzenia obecne są w sposób wybiórczy u pacjentów z RZS i obecnością blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych. 4. Zaburzenie równowagi między substratem (L-arginina) a endogennym inhibitorem (ADMA) w procesie generacji tlenku azotu może przyczyniać się do przyśpieszonego rozwoju miażdżycy u chorych z RZS, częściowo w wyniku upośledzenia mobilizacji EPC ze szpiku kostnego – procesu zależnego od tlenku azotu.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby narządów ruchu ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Surdacki, Andrzej

Date:

2007

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-106433

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: