Object

Title: Czynniki wpływające na eliminację i tolerancję wysokich dawek metotreksatu, stosowanych u dzieci w konsolidacji remisji ostrej białaczki limfoblastycznej

Abstract:

Badaniem objęto 852 cykle z metotreksatem (Mtx), podanym w dawce 2 g/m2 i 3 g/m2, u 218 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Przedłużona eliminacja leku dotyczyła około 17% cykli i 45% pacjentów. Podstawowymi czynnikami wpływającym na eliminację Mtx okazały się: wyższa wartość stężenia stacjonarnego i upośledzenie klirensu leku we wczesnej fazie jego szybkiego wydalania. Wykazana w pracy ogromna zmienność farmakokinetyki tego cytostatyku jest argumentem przemawiającym za celowością dostosowywania wysokości podawanej dawki do aktualnego, zmiennego tempa wydalania leku u danego pacjenta. Tolerancja leczenia wysokimi dawkami Mtx z reguły była dobra, nie zagrażała nasilonymi (3. i 4. stopień) ani trwałymi toksycznościami. Najczęstszymi bliskimi powikłaniami były: zaburzenie funkcji wątroby, nudności i wymioty oraz zapalenie śluzówek przewodu pokarmowego. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na nasilenie bliskich toksyczności była przedłużona ekspozycja na cytotoksyczne stężenia leku. Do grupy narażonej na nasilone bliskie powikłania leczenia wysokimi dawkami Mtx zakwalifikowano: pacjentów uzyskujących wyższe stężenia stacjonarne leku w surowicy, charakteryzujących się wolniejszym wydalaniem cytostatyku i uzyskujących niższe wartości stałej eliminacji we wczesnej fazie wydalania leku, a także dzieci powyżej 10 r.ż. oraz poddanych pierwszej chemioterapii z użyciem Mtx.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia ; farmakologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Walentyna Balwierz

Date issued:

2009

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:937

Call number:

ZB-110922

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Sep 16, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

554

Number of object content views in PDF format

552

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/937

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-110922 Sep 16, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information