Title:

Czynniki wpływające na eliminację i tolerancję wysokich dawek metotreksatu, stosowanych u dzieci w konsolidacji remisji ostrej białaczki limfoblastycznej

Author:

Ćwiklińska, Magdalena

Subject:

ostra białaczka limfoblastyczna ; dzieci ; wysokie dawki metotreksatu ; terapia monitorowana ; wczesne powikłania

Abstract:

Badaniem objęto 852 cykle z metotreksatem (Mtx), podanym w dawce 2 g/m2 i 3 g/m2, u 218 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Przedłużona eliminacja leku dotyczyła około 17% cykli i 45% pacjentów. Podstawowymi czynnikami wpływającym na eliminację Mtx okazały się: wyższa wartość stężenia stacjonarnego i upośledzenie klirensu leku we wczesnej fazie jego szybkiego wydalania. Wykazana w pracy ogromna zmienność farmakokinetyki tego cytostatyku jest argumentem przemawiającym za celowością dostosowywania wysokości podawanej dawki do aktualnego, zmiennego tempa wydalania leku u danego pacjenta. Tolerancja leczenia wysokimi dawkami Mtx z reguły była dobra, nie zagrażała nasilonymi (3. i 4. stopień) ani trwałymi toksycznościami. Najczęstszymi bliskimi powikłaniami były: zaburzenie funkcji wątroby, nudności i wymioty oraz zapalenie śluzówek przewodu pokarmowego. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na nasilenie bliskich toksyczności była przedłużona ekspozycja na cytotoksyczne stężenia leku. Do grupy narażonej na nasilone bliskie powikłania leczenia wysokimi dawkami Mtx zakwalifikowano: pacjentów uzyskujących wyższe stężenia stacjonarne leku w surowicy, charakteryzujących się wolniejszym wydalaniem cytostatyku i uzyskujących niższe wartości stałej eliminacji we wczesnej fazie wydalania leku, a także dzieci powyżej 10 r.ż. oraz poddanych pierwszej chemioterapii z użyciem Mtx.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia ; farmakologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Promoter:

Balwierz, Walentyna

Date:

2009

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-110922

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: