Title:

Transrektalna ultrasonografia śródoperacyjna w monitorowaniu histeroskopowej elektroresekcji mięśniaków podśluzówkowych macicy

Author:

Ludwin, Artur

Subject:

histeroskopia ; miomektomia ; transrektalna ultrasonografia śródoperacyjna ; mięśniaki podśluzówkowe

Abstract:

Głównym celem pracy było określenie przydatności transrektalnej ultrasonografii śródoperacyjnej (TRUS) w monitorowaniu histeroskopowej elektroresekcji mięśniaków podśluzówkowych. Z pośród 120 kobiet z mięśniakami podśluzówkowymi w stopniu G0, G1, G2 wg ESH oraz mięśniakami śródściennymii, które stanowiły materiał badawczy, u 58 kobiet wykonano histeroskopową miomektomię w asyście śródoperacyjnej TRUS (grupa badana), a u 62 kobiet bez jej użycia (grupa porównawcza). W obu grupach analizowano parametry charakteryzujące przebieg zabiegów, powikłania oraz rezultaty anatomiczne. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w rezultatach anatomicznych histeroskopowej miomektomii. W grupie badanej z zastosowaniem TRUS jednoetopowa całkowita resekcja mięśniaka była doszczętna u 53 (91.4%) pacjentek, natomiast w grupie porównawczej u 45 (72.6%) kobiet. Ponadto stwierdzono istotnie statystycznie, krótszy czas trwania histeroskopowego usuwania mięśniaków podśluzówkowych G2 wg ESH oraz istotnie mniejsze zużycie medium podczas usuwania mięśniaków śródściennych, gdy zabiegi wykonywano pod kontrolą TRUS. Liczba powikłań oraz konwersji do innych procedur, choć mniejsze w grupie badanej, nie różniły się istotnie statystycznie względem grupy porównawczej. TRUS jest wysoce wartościową metodą monitorowania histeroskopowej miomektomii wpływając na optymalizację parametrów charakteryzujących przebieg oraz rezultaty anatomiczne histeroskopowej miomektomii, szczególnie w przypadku mięśniaków podśluzówkowych głęboko penetrujących w myometrium oraz mięśniaków śródściennych.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

ginekologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Antoni Basta

Date:

2009

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-110917

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: