Title:

Badania in vivo biozgodności tkankowej i przydatności bioceramiki nowej generacji Sz2 w leczeniu ubytków kostnych

Author:

Menaszek, Elżbieta

Subject:

biomateriały ; tkanka kostna ; regeneracja ; stan zapalny ; enzymy

Abstract:

W pracy opisano wyniki dwóch eksperymentów. Celem pierwszego było określenie charakteru odpowiedzi komórkowej tkanek mięśnia szkieletowego szczura na wprowadzone wszczepy biomateriałów szklistych i szkło­ ceramicznych oraz stopnia biozgodności tkankowej tych materiałów. W badaniach testowano 4 typy materiałów: bioszkieł nowej generacji Sz2 i A2 oraz klasycznych bioszkieł opartych na bioceramice Hencha. Wykazano biozgodność wszystkich czterech materiałów, choć większą bioaktywnością cechowały się bioszkła Sz2 iA2. Celem II eksperymentu było zbadanie przebiegu regeneracji kości w obecności bioszkieł nowej generacji. Badania przeprowadzono na 50 królikach. Bioszkło Sz2 (wybrane na podstawie wcześniejszych badań) oraz czyste szkło SiO2, użyte jako materiał referencyjny, wszczepiano do ubytku wykonanego w kości promieniowej przedniej kończyny zwierząt. Po 3, 7, 21, 42 i 90 dniach od zabiegu zwierzęta zabijano i pobierano tkanki do badań. Na zamrożonych skrawkach tkankowych przeprowadzono reakcje histochemiczne w celu wykrycia aktywności enzymów istotnych dla metabolizmu tkanki kostnej. Metodą alizarynową badano też stopień mineralizacji tkanek. We wszystkich próbkach z bioszkłem stwierdzono statystycznie istotne większe nasilenie aktywności enzymów w porównaniu do krzemionki. Również w obecności bioszkła częściej, niż w przypadku krzemionki, tworzyła się nowa tkanka kostna. Obserwac ; je morfologii wszczepu oraz aktywności wybranych enzymów utleniających i hydrolitycznych świadczą o tym, że biomateriał Sz2 wywołuje pożądane z punktu widzenia biologicznego reakcje tkankowe.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmacja ; ortopedia

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Niedzielski, Kryspin

Date:

2009

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-110913

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: