Title:

Zastosowanie systemu telemonitorowania ciśnienia tętniczego w leczeniu choroby nadciśnieniowej

Author:

Brzozowska-Kiszka, Małgorzata

Subject:

nadciśnienie tętnicze ; telemonitorowanie ; pomiar domowy ciśnienia tętniczego

Abstract:

Celem pracy było porównanie metody telemonitorowania i pomiarów domowych ciśnienia tętniczego krwi (CTK) w osiąganiu kontroli CTK u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT) w zakresie: odsetka pacjentów uzyskujących prawidłową kontrolę CTK i czasu niezbędnego do uzyskania kontroli CTK oraz korelacji z ryzykiem sercowo–naczyniowym (CV) w skali EuroSCORE i wpływu na jakość życia (QoL) chorych. Do badania włączono 80 pacjentów (śr. wiek: 51,3±9.8 lat) z pierwotnym NT 1 lub 2 st.: 40 do grupy TELE – system telemonitorowania CTK oraz 40 do grupy SDOM – pomiary domowe CTK aparatem OMRON M5-I. Obliczono ryzyko zgonu CV w skali EuroSCORE. W obu grupach schemat leczenia NT był jednakowy, modyfikowany na wizytach po 1, 4, 7 i 10 miesiącach, na których wykonywano całodobową automatyczną rejestrację CTK (ABPM). Do oceny (QoL) użyto kwestionariusza PGWB. Obserwowano dla każdej z grup istotne obniżenie skurczowego i rozkurczowego CTK w pomiarach gabinetowych, domowych (TELE: -8,5/-4,6 mmHg, SDOM: -8,6/-3,2 mmHg, p<0,05) i w ABPM (TELE: -15,0/-8,5 mmHg, SDOM: -14,0/-6,6 mmHg, p<0,05). W ANOVA nie stwierdzono istotnych różnic CTK pomiędzy grupami w ABPM podczas kolejnych wizyt. Rozkurczowe CTK mierzone w domu w grupie SDOM było istotnie wyższe od rozkurczowego CTK w TELE (81,0±6,7 mmHg vs 74,9±8,2 mmHg) po 10 miesiącach leczenia (p<0,05 dla różnicy między grupami). Wykazano dodatnią korelację ; wskaźnika EuroSCORE z CTK z pomiarów domowych w TELE (r=0.57; p<0,05). W całej grupie obserwowano istotny wzrost QoL (indeks PGWB z 88,8±15,5 do 93,1±14,2 pkt., p<0,05), jednak dla każdej grupy oddzielnie nie obserwowano istotnego wzrostu QoL. W analizie regresji z poprawą QoL wiązały się jedynie niższe wartości skurczowego CTK i rozkurczowego CTK. Przy zastosowaniu tego samego schematu leczenia NT, telemonitorowanie CTK przy użyciu systemu TensioCare daje porównywalne wyniki kontroli CTK jak zastosowanie pomiaru domowego aparatem OMROM M5-I. Rozkurczowe CTK mierzone przy pomocy aparatu TensioPhone było niższe niż mierzone przy pomocy aparatu OMRON M5-1 niezależnie od zmiany w czasie po wpływem leczenia. Różnica ta nie znalazła odzwierciedlenia w ABPM, co wskazuje na różnicę między samymi aparatami. CTK z pomiarów w systemie telemonitorowania lepiej niż CTK z pomiaru domowego, koreluje z globalnym ryzykiem CV wyliczonym w skali EuroSCORE. Rodzaj zastosowanej metody oceny skuteczności leczenia NT w warunkach domowych nie wpływa na QoL chorych. Poprawa QoL była efektem lepszej kontroli CTK.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Promoter:

Kawecka-Jaszcz, Kalina

Date:

2009

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-110285

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: