Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Badania wybranych wskaźników układu antyoksydacyjnego w homogenatach wydolnych i niewydolnych fragmentów żył oraz próbkach krwi obwodowej i zastoinowej chorych z przewlekła chorobą żylną

Abstrakt:

Teoria powstawania przewlekłej choroby żylnej (PChŻ) związana jest z tak zwaną „pułapką leukocytarną”. Polega ona na zatrzymywaniu leukocytów przy ścianie naczynia, ich aktywacji oraz przemieszczania poza naczynie, co prowadzi do wzrostu lepkości krwi i nasilenia oporów przepływu. Skutkiem tych zjawisk jest wzrost przepuszczalności komórek śródbłonka z następową ucieczką płynów, obrzękiem okołonaczyniowym oraz zwężeniem ścian naczyń włosowatych. W uwięzionych leukocytach zachodzi uwolnienie reaktywnych form tlenu (RFT). Skutki działania RFT w komórkach lub tkankach można określić pośrednio, dokonując pomiaru aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GPx) – enzymów, które w sposób bezpośredni hamują generację wolnych rodników, a także związków, powstałych w procesie oksydacji z RFT między innymi malonylodialdehydu (MDA). Przez zestawienie wyników pomiaru różnych wskaźników możemy uzyskać informację pozwalającą na oszacowanie stresu oksydacyjnego. Celem badań było poznanie roli wolnych rodników w powstawaniu zmian żylnych na poziomie naczyń żylnych. Materiał do badań stanowiły: krew obwodowa oraz zastoinowa z żylaków, a także fragmenty naczyń żylnych wydolnych i niewydolnych a także żylaki pochodzące od 31 chorych ze zdiagnozowaną przewlekłą chorobą żylną, w stopniu 2 i 3 wg CEAP zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Do oceny układu antyoksydacyjnego wykorzystano wyniki oznaczeń całkowitej zdolności antyoksydacyjnej (FRAP) w osoczu oraz w homogenatach tkanek, stężenia zredukowanego glutationu (GSH), aktywności enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationonowej (GPX) oraz poziomu malonylodialdehydu MDA, jako wskaźnika peroksydacji lipidów. Wyniki Najwyższą wartość FRAP zaobserwowano w homogenatach żył wydolnych, a najniższą w homogenatach żylaków oraz żył niewydolnych. Różnice te były statystycznie znamienne. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej SOD była wyższa we krwi zastoinowej z żylaka w porównaniu z krwią obwodową w grupie wszystkich osób chorych na PChŻ. Aktywność SOD w sposób znaczący była podwyższona w homogenatach żylaków oraz w homogenatach żył niewydolnych, pochodzących z ujścia żyły odpiszczelowej VSM w porównaniu z aktywnością SOD w homogenatach żył wydolnych, pochodzących z okolicy kostki przyśrodkowej podudzia. Poziom GSH był wyższy w osoczu krwi obwodowej w porównaniu z osoczem krwi zastoinowej w grupie tych samych osób chorych na przewlekłą chorobę żylną PChŻ. Analiza wyników osobno u kobiet i osobno u mężczyzn ujawniła występowanie statystycznie istotnych różnic w stężeniu GSH pomiędzy krwią obwodową a krwią zastoinową. Poziom GSH był w sposób znaczący podwyższony w homogenatach żył wydolnych w porównaniu z poziomem GSH w homogenatach żył niewydolnych oraz żylaków. Porównując poziom GSH w homogenatach żył niewydolnych i żylaków zanotowano istotną statystycznie różnicę. Najniższy poziom glutationu zanotowano w homogenatach żylaków. Aktywność GPx była w sposób istotny statystycznie wyższa w homogenatach żył wydolnych w porównaniu do aktywności GPx w homogenatach żył niewydolnych w grupie wszystkich osób chorych na PChŻ. Aktywność GPx była w sposób istotny statystycznie wyższa w homogenatach żył wydolnych w porównaniu do aktywności GPx w homogenatach żylaków w grupie wszystkich osób chorych na PChŻ. Aktywność GPx w sposób znaczący była podwyższona w homogenatach żył wydolnych w porównaniu z aktywnością GPx w homogenatach żył niewydolnych oraz żylaków. Wartość MDA była wyższa w osoczu krwi zastoinowej. Najwyższe stężenie MDA zaobserwowano w homogenatach żylaków, oraz żył niewydolnych a najniższe w homogenatach żył wydolnych. Wnioski Przewlekła choroba żylna przebiega ze znacznie nasilonym stresem oksydacyjnym w osoczu krwi oraz homogenatach naczyń żylnych niewydolnych i żylaków w porównaniu do naczyń niezmienionych procesem zapalnym. ; Pomiar wybranych wskaźników oksydacyjnoantyoksydacyjnych może stanowić użyteczne markery określające zmiany naczyniowe u pacjentów z przewlekłą chorobą żylną PChŻ. Powstające zmiany kliniczne są liniowo zależne od efektywności zmiatania RFT, co dodatkowo świadczy o udziale wolnych rodników w patogenezie PChŻ.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

choroby układu krążenia ; biochemia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Farmacji

Promotor:

Marek Stępniewski

Data wydania:

2009

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:916

Sygnatura:

ZB-110275

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 wrz 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/916

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-110275 12 wrz 2019

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji