Title:

Porównanie efektów treningu na bieżni ruchomej z treningiem na cykloergometrze rowerowym u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

Author:

Kowalski, Robert

Subject:

chromanie przestankowe ; rehabilitacja ; bieżnia ; cykloergometr

Abstract:

Celem pracy było porównanie efektów modelu bezbólowej rehabilitacji ruchowej prowadzonego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym u pacjentów z chromaniem przestankowym. Badano wpływ treningu na czas do wystąpienia chromania (CDWC), jakość życia pacjenta, aktywność antyoksydacyjną osocza (FRAP, SOD, CAT), czynniki ryzyka miażdżycy, poziom cytokin prozapalnych (endotelina, TNF- alfa, IL-1 beta), wskaźniki stanu zapalnego (leukocytoza, liczba neutrofilów, poziom fibrynogenu i CRP), właściwości reologiczne krwi i skład kwasów tłuszczowych błon komórkowych erytrocytów. Po dwunastu tygodniach ćwiczeń średni CDWC na bieżni zwiększył się istotnie zarówno w grupie ćwiczącej na bieżni (p=0,000003), jak i w grupie ćwiczącej na cykloergometrze(p=0,00001); różnica efektu pomiędzy grupami nie była statystycznie istotna. Bezbólowa metoda treningu nie spowodowała aktywacji reakcji zapalnej. Trening fizyczny w korzystny sposób modyfikował inne badane parametry, wpływ ćwiczeń na bieżni i na cykloergometrze był zbliżony. Wyniki sugerują, że u pacjentów z chromaniem przestankowym bezbólowa metoda treningu przy użyciu cykloergometru rowerowego może stanowić alternatywę dla podobnego treningu prowadzonego na bieżni ruchomej.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

rehabilitacja ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Tomasz Brzostek

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-110243

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: