Title:

Struktura i funkcja lewej komory serca oraz dużych naczyń tętniczych u dorosłych potomków pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Author:

Loster, Magdalena

Subject:

nadciśnienie tętnicze ; potomkowie ; funkcja lewej komory ; IMT ; sztywność naczyń

Abstract:

W oparciu o dane uzyskane w badaniu rodzin, przeprowadzono ocenę związku obciążenia nadciśnieniem tętniczym ze strony rodziców z parametrami struktury lewej komory, jej funkcji skurczowej i rozkurczowej oraz struktury i funkcji dużych naczyń tętniczych w pokoleniu potomków. Badana populacja była rekrutowana w ramach kontynuacji europejskiego badania European Project on Genes in Hypertension (EPOGH). Badaniu poddano 290 osób, 141 rodziców oraz 115 normotensyjnych potomków w średniej wieku około 28 lat. Przeprowadzono kwestionariusz, pomiary konwencjonalne i całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego, badanie echokardiograficzne, ultrasonografię tętnic szyjnych i analizę fali tętna. U potomków obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony rodziców wykazano wyższe wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi w pomiarach gabinetowych jak i w całodobowej rejestracji w porównaniu do potomków nieobciążonych. Wykazano istotne różnice w zakresie konwencjonalnych parametrów funkcji rozkurczowej lewej komory: niższy stosunek E/A oraz dłuższy czas rozkurczu izowolumetrycznego niezależnie od różnic w wartościach ciśnienia tętniczego krwi. Dorosłe normotensyjne osoby obciążone nadciśnieniem tętniczym ze strony rodziców wykazują również wyższy obwodowy i centralny wskaźnik wzmocnienia, a także tendencję do wyższej prędkości fali tętna. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na rolę czynników d ; ziedzicznych w rozwoju zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory i zaburzeń funkcji dużych naczyń tętniczych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kawecka-Jaszcz, Kalina

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-110216

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: