Title:

Wpływ simwastatyny na parametry stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Author:

Kaczmarek, Przemysław

Subject:

POChP ; simwastatyna ; zapalenie

Abstract:

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych. Istnieją doniesienia o związku POChP z rozwojem chorób układu krążenia. Simwastatyna to lek hipolipemizujący o udowodnionym działaniu w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Istnieją doniesienia o wpływie statyn na zmniejszenie śmiertelności z powodu POChP oraz badania na zwierzętach wykazujące przeciwzapalne działanie statyn w tkance płucnej. W kilku pracach opisano związek polimorfizmu genu interleukiny-6 (174 C/G) z poziomem markerów zapalnych, profilem lipidowym i ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena wpływu simwastatyny na wybrane markery zapalne u chorych na POChP oraz ocena polimorfizmu genu IL-6 (174 C/G) u tych chorych i jego wpływu na badane markery oraz działanie simwastatyny. Do badania włączono 56 osób z stabilną POChP, których podzielono na grupę badaną otrzymującą simwastatynę 40 mg/dobę oraz grupę kontrolną nie otrzymującą leku. Próbki krwi w celu oceny stężeń fibrynogenu, CRP, TNF-alfa, IL-6 i MMP-9 pobierano wyjściowo, po 2 tygodniach i 3 miesiącach. Polimorfizm genu IL-6 oceniano metodą reakcji łańcuchowej polimerazy. Po 3 miesiącach stosowania simwastatyny nie zaobserwowano istotnego zmniejszenia stężeń badanych markerów. W podgrupie chorych z FEV1>50% zaobserwowano nieznamienne zmniejszenie stężeń CRP i IL-6 w trakcie stosowania simwastatyny. Nie stwierdzono istotnego wpływu polimorfizmu genu IL-6 na stężenia badanych parametrów oraz na działanie simwastatyny w trakcie obserwacji.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pulmonologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Krzysztof Sładek

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-110215

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: