Title:

Zawodowa i pozazawodowa aktywność fizyczna a czynniki ryzyka chorób układu krążenia u mężczyzn i kobiet w wieku 35-64 lat, mieszkańców województwa tarnobrzeskiego i prawobrzeżnej Warszawy

Author:

Topór-Mądry, Roman

Subject:

aktywność fizyczna ; choroby układu krążenia ; ryzyko zgonu ; czynniki ryzyka ; Pol-MONICA

Abstract:

Mimo spadku umieralności z powodu chorób układu krążenia stanowią ona główną (około 50%) przyczynę zgonów w większości krajów rozwiniętych. Jednym z czynników wpływających na poziom zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia jest poziom aktywności fizycznej. Celem pracy było określenie u mężczyzn i kobiet w wieku 35- 64 lat, mieszkańców regionu wielkomiejskiego i regionu o charakterze rolniczo-przemysłowym w Polsce zależności pomiędzy aktywnością fizyczną i jej typami a czynnikami ryzyka chorób układu krążenia oraz ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn. Badaną próbę stanowiło losowo dobranych w wieku 35-64 lat 3806 mężczyzn i mieszkańców Warszawy oraz byłego województwa tarnobrzeskiego (dane zebrane w ramach projektu WHO POLMONICA). Informacje o aktywności fizycznej zebrano za pomocą kwestionariusza Monica Optional Study on Physical Activity. W populacji województwa tarnobrzeskiego: istniała pozytywna zależność pomiędzy poziomem całkowitej aktywności fizycznej a stężeniem HDL-cholesterolu we krwi, FEV1 oraz FVC, odwrotna ze stężeniem trójglicerydów we krwi oraz z akcją serca; ryzyko zgonu u osób z wysoką aktywnością fizyczną było o 43% mniejsze niż pozostałe osoby. U mieszkańców Warszawy nie zaobserwowano związku całkowitej aktywności fizycznej z ryzykiem zgonu. Nie stwierdzono związku pozazawodowej aktywności fizycznej z żadnym z analizowanych czynników w obu badanych populacjach. Wykazanie znaczenia aktywności fizycznej w analizie przeżycia przeprowadzanej pierwszy raz w populacji polskiej przyczynia się do lepszego poznania czynników wpływających na stan zdrowia.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Andrzej Pająk

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-109880

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: