Object

Title: Wpływ amantadyny lub dekstrometorfanu na proces nocycepcji po zabiegach korekcji skrzywienia kręgosłupa

Abstract:

Podczas zabiegu operacyjnego korekcji skrzywienia kręgosłupa z dostępu chirurgicznego przedniego, z powodu rozległości zabiegu oraz długiego czasu trwania silnej stymulacji nocyceptywnej, ból pooperacyjny ma natężenie znacznie większe niż po innych operacjach ortopedycznych. W wyniku zmian neuroplasycznych w OUN może on przekształcić się w przetrwały ból pooperacyjny, pomimo wygojenia się tkanek. Receptor NMDA odpowiada za rozwój ośrodkowej sensytyzacji w odpowiedzi na wzmożoną impulsację. Celem przeprowadzonego badania klinicznego była ocena wpływu dwóch nie kompetencyjnych antagonistów receptora NMDA, dekstrometorfanu lub amantadyny, w terapii bólu pooperacyjnego. Badaniem objęto 90 operowanych chorych podzielonych losowo na trzy grupy badawcze A, D i P. Podstawowym stosowanym analgetykiem była morfina podawana dożylnie w systemie NCA. Okres obserwacji obejmował trzy doby okołooperacyjne. Oceniano wpływ podanych leków na: natężenie bólu pooperacyjnego mierzonego w skali NRS; zapotrzebowanie na opioidowe leki przeciwbólowe w czasie i po operacji; na czas żądania pierwszej dawki leków przeciwbólowych po zabiegu chirurgicznym; występowanie objawów niepożądanych; stężenie morfiny i M3G oraz M6G osoczu; średnią częstość akcji serca; średnie ciśnienie tętnicze krwi; wysycenie krwi tętniczej tlenem; ocenę prowadzonej analgezji przez chorych. Natężenie bólu, mierzone przy użyciu skali NRS, było niższe w grupie A niż w grupie P, różnice te były istotne statystycznie. Natężenie bólu w grupie D było statystycznie niższe w pierwszych czterech godzinach obserwacji w porównaniu do grupy P. Analizując zapotrzebowanie na fentanyl stwierdzono, że było ono niższe statystycznie w grupie A i istotnie niższe w grupie D w porównaniu do grupy P. Zapotrzebowanie na morfinę w pierwszej dobie stwierdzono statystycznie mniejsze w grupie A niż w grupie P oraz w grupie D. Stwierdzono 25% zmniejszenie zużycia morfiny w grupie A w dwóch dobach obserwacyjnych w porównaniu do grupy kontrolnej. W grupie D zastosowano także 10% mniej opioidu w tym samym okresie niż w grupie P. Czas podania pierwszej dawki opioidu po operacji na życzenie pacjenta był istotnie statystycznie niższy w grupie A niż w grupach P i D. Zanotowano również mniejsze nasilenie sedacji i wymiotów w grupie A i D niż w grupie P. Pacjenci ocenili sposób prowadzonej analgezji jako dobry. Obserwacje uzyskane w naszym badaniu klinicznym potwierdzają możliwość nasilenia działania przeciwbólowego stosowanych opioidów w terapii bólu pooperacyjnego poprzez równoległą podaż leków będących ni kompetencyjnymi antagonistami receptora NMDA.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

ortopedia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Jan Dobrogowski

Date issued:

2009

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:885

Call number:

ZB-109875

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Nov 19, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

1 673

Number of object content views in PDF format

1670

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/885

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-109875 Nov 19, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information