Title:

Wpływ przedoperacyjnej radioterapii na powstanie wznowy miejscowej i systemowej w resekcyjnym raku odbytnicy

Author:

Pach, Radosław

Subject:

rak odbytnicy ; wznowa miejscowa ; wznowa systemowa ; radioterapia

Abstract:

Podstawowym sposobem leczenia raka odbytnicy jest leczenie operacyjne. W literaturze brak jednoznacznej oceny wartości przedoperacyjnej radioterapii u chorych z tym nowotworem. Niektórzy autorzy podają, iż wyniki leczenia operacyjnego są podobne jak po radioterapii przedoperacyjnej. W związku z tym stosowanie napromieniania nie poprawi rokowania, narażając jednocześnie chorych na powikłania. Odpowiedzią na opisany problem badawczy jest rozprawa doktorska, której głównym celem jest ocena wpływu przedoperacyjnej radioterapii na częstość wznów raka odbytnicy. Do analizy włączono chorych z rakiem środkowej lub dolnej części odbytnicy operowanych w latach 1995 – 2006. Wznowę miejscową rozpoznano u 4,4% chorych poddanych radioterapii przedoperacyjnej i u 12,4% chorych leczonych chirurgicznie (p=0,017). Nie stwierdzono zmniejszenia częstości wznów systemowych (p=0,403). Stwierdzono mniejszą częstość wznów systemowych u chorych operowanych po 4-5 tygodniach od zakończenia radioterapii (2,8% wobec 12,3% u chorych z krótkim interwałem do zabiegu, p=0,035). Nie stwierdzono zwiększenia odsetka przeżyć 3-letnivh w grupie chorych poddanych radioterapii. Stwierdzono wydłużenie całkowitego przeżycia w grupie chorych poddanych przedoperacyjnej radioterapii, u których obserwowano obniżenie stopnia zaawansowania raka po napromienianiu w porównaniu z grupą chorych operowanych bez uprzedniej radiot ; erapii i z grupą chorych, u których nie obserwowano odpowiedzi na radioterapię (odsetki przeżyć 3-letnich odpowiednio 95%, 78% i 74%; p=0,036)

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia ; onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Richter, Piotr

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-109871

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: