Object

Title: Wpływ przedoperacyjnej radioterapii na powstanie wznowy miejscowej i systemowej w resekcyjnym raku odbytnicy

Abstract:

Podstawowym sposobem leczenia raka odbytnicy jest leczenie operacyjne. W literaturze brak jednoznacznej oceny wartości przedoperacyjnej radioterapii u chorych z tym nowotworem. Niektórzy autorzy podają, iż wyniki leczenia operacyjnego są podobne jak po radioterapii przedoperacyjnej. W związku z tym stosowanie napromieniania nie poprawi rokowania, narażając jednocześnie chorych na powikłania. Odpowiedzią na opisany problem badawczy jest rozprawa doktorska, której głównym celem jest ocena wpływu przedoperacyjnej radioterapii na częstość wznów raka odbytnicy. Do analizy włączono chorych z rakiem środkowej lub dolnej części odbytnicy operowanych w latach 1995 – 2006. Wznowę miejscową rozpoznano u 4,4% chorych poddanych radioterapii przedoperacyjnej i u 12,4% chorych leczonych chirurgicznie (p=0,017). Nie stwierdzono zmniejszenia częstości wznów systemowych (p=0,403). Stwierdzono mniejszą częstość wznów systemowych u chorych operowanych po 4-5 tygodniach od zakończenia radioterapii (2,8% wobec 12,3% u chorych z krótkim interwałem do zabiegu, p=0,035). Nie stwierdzono zwiększenia odsetka przeżyć 3-letnivh w grupie chorych poddanych radioterapii. Stwierdzono wydłużenie całkowitego przeżycia w grupie chorych poddanych przedoperacyjnej radioterapii, u których obserwowano obniżenie stopnia zaawansowania raka po napromienianiu w porównaniu z grupą chorych operowanych bez uprzedniej radioterapii i z grupą chorych, u których nie obserwowano odpowiedzi na radioterapię (odsetki przeżyć 3-letnich odpowiednio 95%, 78% i 74%; p=0,036)

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia ; onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Piotr Richter

Date issued:

2008

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:883

Call number:

ZB-109871

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Sep 4, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

2 010

Number of object content views in PDF format

2005

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/883

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-109871 Sep 4, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information