Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ocena odległych wyników leczenia guzów odbytnicy techniką przezodbytniczej endoskopowej mikrochirurgii (TEM)

Abstract:

Celem pracy jest ocena roli i miejsca techniki przezodbytniczej endoskopowej mikrochirurgii w leczeniu guzów odbytnicy. Badana grupa obejmowała 150 chorych leczonych metodą TEM w latach 1996 – 2004 w I Katedrze Chirurgii Ogólnej i Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej UJ CM. Powikłania po operacji TEM obserwowano w 19,2% przypadków. Nie obserwowano śmiertelności okołooperacyjnej. 72 operacje techniką TEM wykonano z powodu gruczolaków odbytnicy. Nawrót stwierdzono w 9 przypadkach. W ośmiu była to wznowa gruczolaka, w jednym raka gruczołowego. Stwierdzono wpływ wielkości gruczolaka, odległości od brzegu odbytu i radykalności wycięcia na obecność nawrotu i czas wolny od wznowy. 62 operacje sposobem TEM wykonano u chorych z rakiem odbytnicy. Odsetek nawrotów wynosił 15,5%. W 4 przypadkach była to wznowa gruczolaka a w 5 raka. Odsetek pięcioletnich przeżyć wynosił 92%. Czynnikiem wpływającym na wystąpienie zgonu była głębokość naciekania guza. Czynnikiem wpływającym na czas wolny od wznowy była wielkość guza. Czynnikami wpływającym na 5-letnie przeżycia były: głębokość naciekania i odległość dolnej granicy guza od brzegu odbytnicy. W pracy porównano grupę chorych z rakiem odbytnicy leczonych sposobem TEM z dobraną według takich samych kryteriów grupą chorych, u których wykonano radykalna resekcję. Stwierdzono mniejszą ilość poważnych powikłań po operacjach TEM i krótszy czas hospitalizacji. Nie stwierdzono różnic między grupami pod względem odległych wyników leczenia. Sposobem TEM operowano siedmiu chorych z rakowiakiem odbytnicy. Nie obserwowano powikłań ani nawrotów po leczeniu sposobem TEM.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia ; onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Piotr Richter

Date issued:

2008

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:882

Call number:

ZB-109870

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Sep 4, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/882

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-109870 Sep 4, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information