Title:

Ocena wysokości ciała u dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania

Author:

Jaworski, Marek

Subject:

niski wzrost ; pourodzeniowe wyrównywanie wzrastania ; wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania

Abstract:

W literaturze światowej istnieją znaczne rozbieżności dotyczące odsetka dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania oraz odsetka dzieci z niskim wzrostem [poniżej (-2) SDS] w wieku przed pokwitaniem i w okresie dorosłości. W literaturze polskiej brak jest doniesień na ten temat. Dzieci o niskim wzroście charakteryzują się niską samooceną, gorszymi wynikami w szkole, często są również „wyizolowane” w grupie rówieśników, a w życiu dorosłym rzadziej osiągają sukcesy zawodowe, w porównaniu do osób o prawidłowym wzroście. Pomoc tym dzieciom przynosi skuteczne u większości z nich i stosowane w wielu krajach świata leczenie ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu, którego wprowadzenie w naszym kraju przewiduje się w najbliższych latach. Stąd celem rozeznania skali problemu niskorosłości w IUGR oraz czynników za nie odpowiedzialnych podjęto pierwsze w naszym kraju badania u dzieci w wieku przed pokwitaniem (6-9 lat życia) u 414 spośród 562 urodzonych z IUGR (masa ciała < 10 centyla) oraz 1000 wybranych losowo (500 dziewcząt i 500 chłopców) spośród 8108 urodzonych z prawidłową masą ciała (≥10 centyla). Z badań wykluczono dziec z innymi niż IUGR przyczynami zaburzeń wzrastania. Wykazano, że IUGR dotyczy 6,6% żywo urodzonych dzieci. Wnioski: 1. Około 9,5% dzieci urodzonych z IUGR w wieku przed okresem pokwitania charakteryzuje się niskim wzrostem, poniżej (-2) SDS oraz p ; oniżej średniego wzrostu rodziców Jest to prawie trzykrotnie więcej niż obserwuje się u dzieci z prawidłową masą urodzeniową ciała. 2. Ponad 90% dzieci urodzonych z IUGR osiąga w okresie przed pokwitaniem prawidłowy wzrost, zgodny ze wzrostem rodziców, nie różniący się od wzrostu dzieci urodzonych z prawidłową masą ciała. 3. Czynnikami predysponującymi do występowaniem niskiego wzrostu w okresie przed pokwitaniem u urodzonych z IUGR są stosowane przez matkę używki w okresie ciąży, takie jak tytoń oraz alkohol, a także urodzenie z kolejnej ciąży oraz zamieszkanie ciężarnej na wsi. Do czynników tych nie należały w materiale własnym czas trwania ciąży, wiek matki w okresie ciąży oraz wzrost rodziców.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Starzyk, Jerzy

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-109866

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: