Title:

Wpływ zaburzeń metabolicznych w cukrzycy typu 1 na niektóre parametry funkcji serca u młodzieży w okresie pokwitania

Author:

Wójcik, Małgorzata Anna

Subject:

cukrzyca typu 1 ; funkcja serca ; pokwitanie

Abstract:

Niniejsza praca jest pierwszą kompleksową analizą porównawczą echokardiograficznej oceny budowy i funkcji lewej komory serca (LV), poszerzonej o elektrokardiograficzną ocenę czasu trwania potencjałów czynnościowych mięśnia serca przeprowadzoną u 60 chorych (30 ♀ oraz 30 ♂) z cukrzycą typu 1 (DM1) w wieku pokwitania (14-17 lat) w odniesieniu do 30-osobowej (15 ♀, 15 ♂) grupy kontrolnej. Analizy przeprowadzono osobno dla obu płci, wyniki badań odniesiono do stopnia wyrównania metabolicznego w krótkim (3-miesięcznym) oraz długim (kilkuletnim) okresie. U chorych z DM1, obojga płci, wykazano znamienne zwiększenie wartości czasu rozkurczu izowolumetrycznego (0,06 vs 0,056 s, p<0,05), niezamienne zwiększenie wartości fali A (60,3 vs 58 cm/s u ♀, i 56,12 vs 53,95 cm/s u ♂), czasu deceleracji (0,17 vs 0,15 s i 0,16 vs 0,15 s), zmniejszenie wartości fali E (99,67 vs 101,8 cm/s oraz 97,35 vs 104,9 cm/s) i E/A (1,7 vs 1,78 i 1,79 vs 2,0). Nie stwierdzono zaburzeń funkcji skurczowej serca. Upośledzenie rozkurczu LV u dziewcząt z DM1 zależało od stopnia insulinooporności oraz od czasu trwania choroby, a u chłopców od stopnia wyrównania metabolicznego w długim okresie. U dziewcząt z DM1 wykazano zależne od złego wyrównania metabolicznego w długim okresie zwiększenie wymiaru ściany tylnej w skurczu (r=0,45, r=0,41, p<0,05). U chorych z DM1 obojga płci stwierdzono tachykardię oraz wydłużenie QT ; c w zapisie EKG (0,4 vs 0,36 s, p<0,01 u ♀, 0,39 vs 0,35 s ♂, p<0,01) zależne od stopnia wyrównania metabolicznego w ostatnich 3 miesiącach. Wykazane zmiany wskazują jednoznacznie na wczesną manifestację kardiomiopatii cukrzycowej, która w późniejszym wieku jest główną przyczyną chorobowości i śmiertelności chorych z DM1. Obserwacje te, mogą mieć znaczenie dla prognozowania wystąpienia kolejnych komponent tego zaburzenia u poszczególnych chorych z DM1 oraz wskazują na konieczność udoskonalenia metod wczesnej prewencji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; endokrynologia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Starzyk, Jerzy

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-109865

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: