Title:

Opracowanie metodyki oznaczania leukotrienów cysteinylowych w moczu z zastosowaniem spektrometrii mas

Author:

Faber, Jacek

Subject:

leukotrieny cysteinylowe ; spektrometria mas

Abstract:

Leukotrieny cysteinylowe powodują wiele efektów patofizjologicznych m.in. skurcz oskrzeli i zwiększenie ich nadreaktywności, zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych, wzmżoną produkcję śluzu. Wiarygodne i powtarzalne określenie ilości produkowanych leukotrienów cysteinylowych może być pomocne zarówno w rozpoznaniu i ocenie stanu zaawansowania choroby jak i monitorowaniu skuteczności zastosowanego leczenia. Celem tej pracy było opracowanie metodyki oznaczania leukotrienu E4 w próbkach moczu, optymalizacja i standaryzacja tej metody oraz jej praktyczne wykorzystanie do pomiaru LTE4 u chorych na astmę, choroby układu krążenia oraz osób zdrowych. Z powodzeniem opracowano metodę oznaczania leukotrienów cysteinylowych w moczu z wykorzystaniem spektrometrii masowej i przeciwciał monoklonalnych, oraz zastosowano ją w badaniach klinicznych. Opracowana metoda zapewnia wiarygodne i pewne wyniki oznaczania uLTE4. Przedział oznaczalności wynosi 6,7-2000 pg LTE4/ml moczu, próg detekcji 3,3 pg/ml. W grupie 50 zdrowych dorosłych średnie stężenie LTE4 w moczu wynosi 32,72 ± 25,10 pg/mg kreatyniny (przedział wartości referencyjnych 5,69 – 119,42 pg/mg kreatyniny). U osób z chorobą wieńcową stwierdzono, że zabieg przezskórnej angioplastyki podnosi średnio o 40% poziom uLTE4 w pierwszych godzinach po interwencji. W grupie 110 osób poddawanych koronarografii i przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych, wykazano, że zileuton obniża średnio o 30% produkcję leukotrienów cysteinylowych. W grupie 38 astmatyków potwierdzono, zwiększone wydalanie LTE4 w moczu w porównaniu do osób zdrowych. Stężenie uLTE4 u osób dobrze tolerujących aspirynę jest niższe niż u osób z astmą aspirynową, u których po prowokacji kwasem acetylosalicylowym następuje wzmożona biosynteza leukotrienów. Na postawie walidacji wyników stwierdzono, że analiza zawartości LTE4 w moczu metodą LC/MS jest swoista, bardziej precyzyjna i dokładna w porównaniu do analizy ELISA.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

immunologia ; biochemia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Marek Sanak

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-109599

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: