Title:

Nowe mechanizmy aktywacji układu krzepnięcia w ostrych zespołach wieńcowych

Author:

Szułdrzyński, Konstanty

Subject:

ostry zespół wieńcowy ; aktywacja układu krzepnięcia ; czynnik tkankowy ; czynnik XI ; statyny

Abstract:

W badaniu kliniczno-kontrolnym wzięło udział 53 pacjentów w wieku od 46 do 76 lat, w tym 28 chorych z zawałem serca (OZW, 16 STEMI i 12 NSTEMI) oraz 25 osób ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (ChNS). Oceniano aktywację układu krzepnięcia w odpowiedzi na uszkodzenie naczyń i w krwi krążącej u osób z OZW, w porównaniu z chorymi ChNS. Oznaczano stężenie aktywnego i immunoreaktywnego czynnika tkankowego (TF) oraz aktywnego czynnika (F) XI w OZW a także zbadano ich wpływ na lokalne reakcje krzepnięcia. Analizowano wpływ stosowania statyn przed wystąpieniem objawów niedokrwienia serca na aktywację krzepnięcia u chorych z OZW. W badaniu wykazano silną aktywację osoczowego układu krzepnięcia i płytek krwi u chorych na OZW, a szczególnie osób ze STEMI. OZW a zwłaszcza zawał STEMI, w porównaniu ze stabilną ChNS wiąże się z częstszym występowaniem w krwi krążącej aktywnego TF i aktywnego FXI a ich stężenie jest związane z nasileniem generacji trombiny ocenianym w krwi żylnej i w modelu uszkodzenia drobnych naczyń. Ogólnoustrojowa aktywacja układu krzepnięcia i stanu zapalnego w OZW nasila generację trombiny i aktywację płytek w miejscu uszkodzenia drobnych naczyń. W przebiegu świeżego zawału serca generacja trombiny w odpowiedzi na uszkodzenie naczynia koreluje ze stężeniem interleukiny-6, ale nie ze stężeniem białka C-reaktywnego. Wcześniejsze stosowanie statyn u chorych na zawał se ; rca powoduje istotne upośledzenie generacji trombiny po uszkodzeniu naczynia ale nie wpływa na aktywację płytek krwi.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; biochemia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Undas, Anetta

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-109597

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: